LUSINI logo
Poslovni kupac
BrandsPorculansko posuđePribor za jeloČašeNamještajKuhinjaBuffetTake-awayRadna odjećaHotelske potrepštineTekstilJelovnici & PločeStolni priborDekoracijeZaštitni proizvodiPribor za bar
Vanjski namještajSve serijeNovo PopustiMagazinTematski svjetovi

Opći uvjeti poslovanja

Sadržaj

 1. Pružatelj usluge
 2. Sklapanje ugovora
 3. Cijene
 4. Uvjeti plaćanja
 5. Prijeboj; pravo zadržavanja
 6. Mjesto ispunjenja, isporuka; zadržavanje prava vlasništva
 7. Pravo na povrat robe
 8. Jamstvo
 9. Odgovornost
 10. Završne odredbe
 11. Mjerodavno pravo i nadležnost
 12. Zaštita podataka
 13. Informacije o tvrtki

1. Pružatelj usluge

Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve narudžbe koje predate tvrtki LUSINI HRVATSKA d.o.o., Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Croatia, koju zastupa njezin generalni direktor Velimir Smetko. Naše isporuke, usluge i ponude pružaju se isključivo na temelju ovih Uvjeta koji će se primjenjivati i na sve buduće poslovne odnose čak i ako nisu ponovno izričito dogovoreni. Vaši uvjeti poslovanja ili uvjeti poslovanja bilo koje treće strane neće se primjenjivati čak i ako se ne protivimo njihovoj primjeni u određenom slučaju.

2. Sklapanje ugovora

Predstavljanje proizvoda u online trgovini, katalozi i oglasi nisu obvezujuće ponude za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Umjesto toga, takva prezentacija predstavlja neobvezujući poziv za naručivanje proizvoda telefonom, faksom, e-poštom ili online. Po primitku vaše narudžbe provjerit ćemo jesu li naručeni artikli dostupni te ćemo izraditi individualnu ponudu koju možete prihvatiti pisanim putem ili uplatom kupoprodajne cijene. Naša ponuda vrijedi 14 dana. Kupoprodajni ugovor za robu ili usluge bit će sklopljen samo ako platite iznos naveden u ponudi ili ukoliko je plaćanje drugačije ugvoreno tada izričito prihvatite našu ponudu u pisanom obliku. Slanje e-maila je dovoljno kao pisani pristanak. Minimalna vrijednost narudžbe za privatne kupce (fizičke osobe) iznosi 60,00 € uključujući PDV, bez troškova dostave.

3. Cijene

Cijene se odnose na opseg isporuke i usluge navedene u našoj pojedinačnoj ponudi. Cijene su navedene u eurima franko naše skladište, plus troškovi pakiranja i dostave, gdje je primjenjivo, plus zakonski PDV. Ukoliko postoje, tada carinske pristojbe i druga javna davanja plaća primatelj.

4. Uvjeti plaćanja

Naše pojedinačne ponude mogu se platiti po vašem izboru bankovnim prijenosom, kreditnom ili debitnom karticom (MasterCard, Visa, Diners).

5. Prijeboj; pravo zadržavanja

Imat ćete pravo prijeboja samo ako je vaše protupotraživanje odlučeno bez daljnjeg pravnog lijeka ili ga mi ne osporavamo. Možete ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se vaš protutužbeni zahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

6. Mjesto ispunjenja, isporuke; zadržavanje prava vlasništva

Mjesto ispunjenja svih obveza iz ovog ugovornog odnosa bit će Zagreb, osim ako nije drugačije navedeno. Odabrat ćemo način otpreme i vrstu pakiranja prema našoj najboljoj procjeni. Osim ako nije drugačije dogovoreno, roba će biti isporučena po primitku uplate iz našeg skladišta na adresu dostave koju ste naveli. Roba ostaje u našem vlasništvu do pune isplate kupoprodajne cijene. Svi datumi ili razdoblja za isporuku robe ili pružanje usluga koje najavljujemo uvijek će biti bez obveze, osim ako obećamo fiksno razdoblje ili datum. Što se tiče otpreme robe, svako razdoblje isporuke ili datum isporuke odnosit će se na vrijeme primopredaje prijevozniku, ili trećoj strani koju smo angažirali za otpremu. Iako u načelu vršimo dostavu na bilo koje mjesto u Hrvatskoj, zadržavamo pravo odluke o dostavi naručene robe u svakom pojedinom slučaju. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu nemogućnost isporuke ili kašnjenje isporuke ako je to uzrokovano višom silom ili bilo kojom drugom okolnošću koja je bila nepredvidiva u vrijeme sklapanja ugovora. Imamo pravo raskinuti ugovor ako takve okolnosti znatno otežavaju ili onemogućuju isporuku ili pružanje usluga. U slučaju da je takva smetnja samo privremene prirode, rokovi isporuke i pružanja usluge će se na odgovarajući način produžiti. Imat ćemo pravo izvršiti djelomičnu isporuku ako možete iskoristiti dio isporuke koji vam je isporučen u skladu s ugovornom svrhom, to vam ne uzrokuje nikakve neprihvatljive dodatne troškove i isporuka preostale robe je osigurana. Zadržavamo pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja svih potraživanja iz trenutnog poslovnog odnosa. Prije prijenosa vlasništva nad robom pod pridržajem prava vlasništva, zalog ili ustupanje kao osiguranje nije dopušteno.

7. Pravo na povrat robe

Kupujete bez rizika jer imate pravo na povrat robe u roku od 14 dana od dana primitka robe. Ovo se pravo ne odnosi na već korištenu ili zaprljanu robu koja je izrađena prema specifikacijama kupaca (npr. tiskanje naziva hotela) ili je jasno prilagođena osobnim zahtjevima. Kako biste ostvarili svoje pravo na povrat, neiskorištenu i čistu robu pošaljite nam natrag o vlastitom trošku, ako je moguće u originalnom pakiranju, inače u slično sigurnom pakiranju zajedno sa svim dodacima i svim komponentama pakiranja. Više o uvjetima i načinu povrata potraćite na „Povrat robe i novca“.

8. Jamstvo

Jamstveni rok je godinu dana od isporuke robe. Dužni ste bez odgode i s pažnjom pregledati robu radi nedostataka u kvaliteti i netočnoj količini te nas obavijestiti o svim vidljivim nedostacima u roku od sedam dana od primitka robe. Dovoljno je da se obavijest o nedostacima pošalje u roku. Ovo se također odnosi na bilo koji skriveni nedostatak otkriven kasnije u odnosu na vrijeme otkrivanja. Jamstveni zahtjevi ne mogu se ostvariti ako ne ispunite svoju dužnost pregleda i obavijestite nas o kvaru. U slučaju bilo kakvog kvara, mi ćemo po našem izboru izvršiti naknadno poboljšanje ili zamjensku isporuku. U slučaju naknadnog poboljšanja, nećemo morati snositi dodatne troškove uzrokovane dopremanjem robe na mjesto koje nije mjesto izvršenja, osim ako je takav prijenos u skladu s namjeravanom uporabom robe. Ako dodatna isporuka ne uspije dva puta, imate pravo prema vlastitom izboru zahtijevati smanjenje ili raskinuti ugovor.

9. Odgovornost

Neograničena odgovornost: Odgovorni smo za namjerni i grubi nemar. U slučaju lakšeg nemara odgovaramo sukladno odredbama zakona o odgovornosti za proizvode i za svaku štetu uzrokovanu ozljedom, tijela ili zdravlja bilo koje osobe. Ograničenje odgovornosti: Osim toga, mi ćemo biti odgovorni u svakom slučaju lakšeg nemara samo za povredu materijalne ugovorne obveze, tj. ispunjenje ugovorne obveze koja omogućuje ispravno izvršenje ugovora u prvom redu i na kojoj ugovorni partner se obično može osloniti. Ovo ograničenje odgovornosti također će se primjenjivati u korist naših pomoćnih agenata.

10. Završne odredbe

Ukoliko neki od ovih Općih uvjeta bude ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Ako bilo koja odredba koja je stvarno potrebna nije sadržana u ugovoru sklopljenom između vas i nas ili u ovim Općim uvjetima, strane se obvezuju dogovoriti važeću odredbu, uzimajući u obzir svoje komercijalne ciljeve.

11. Mjerodavno pravo i nadležnost

Svaki ugovor između vas i nas regulirat će se isključivo hrvatskim zakonima, isključujući primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ugovorom sklopljenim između vas i nas bit će Zagreb, Hrvatska.

12. Zaštita podataka

Našu zaštitu podataka možete pronaći na Home stranici u dnu „Zaštita podataka“.

13. Podaci tvrtke

LUSINI HRVATSKA d.o.o.
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: HR 01572062303
Direktor: Velimir Smetko

Bankovni podaci
Zagrebačka banka
BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR2723600001103036548

Kontakt
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 9:00-12:00 i 13:00-16:00 sati.

E-mail: service.hr@lusini.com
Online shop: www.lusini.com
Telefon: +385 1 7900 770