Contact
zakelijke klantparticuliere klantzakelijke klantparticuliere klant

Privacybeleid voor het gebruik van deze website

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

LUSINI Nederland BV
Cereslaan 8
5384 VT Heesch
Nederland

Telefoon: 0900 373 0 373
E-mail: privacy-nl@lusini.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: datenschutz.de@lusini.com

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browser.

2. Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

• Onze bezochte website • Datum en tijd van de toegang • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt • Gebruikte browser • Gebruikt besturingssysteem • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3. Content-Delivery-Network

3.1 AWS-CloudFront (Amazon)
Op onze website maken wij gebruik van het Content Delivery Network ("CDN") "AWS CloudFront" van de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg). Een "content delivery network" is een onlinedienst die met name wordt gebruikt voor de levering van grote mediabestanden (zoals grafieken, pagina-inhoud of scripts) via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van Amazon's Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons legitiem belang aan een veilige en efficiënte voorziening, evenals verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Amazon op https://docs.aws.amazon.com/nl_nl/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html

3.2 Cloudinary
Op onze website maken wij gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN") van Cloudinary Ltd, 3400 Central Expressway, Suite 110, Santa Clara, CA 95051, USA ("Cloudinary"). Een "content delivery network" is een onlinedienst die met name wordt gebruikt voor de levering van grote mediabestanden (zoals grafische voorstellingen, pagina-inhoud of scripts) via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van Cloudinary's Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons legitiem belang aan een veilige en efficiënte voorziening, evenals verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Cloudinary (Cloudinary Data Processing Addendum, beschikbaar op https://cloudinary-res.cloudinary.com/image/upload/CloudinaryCustomerDataProcessingAddendumDecember2019.pdf), die Cloudinary verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Cloudinary naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Cloudinary op: https://cloudinary.com/privacy.

4. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Indien persoonsgegevens ook door individuele door ons gebruikte cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij betrekken ook partners in derde landen, waaronder de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaardcontractbepalingen van de EU. Details zijn te vinden bij de desbetreffende verwerking of bij de partner in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5. Contact

5.1 Freshdesk
Wij gebruiken het e-mail ticketing systeem van Freshworks, Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA ("Freshdesk"). Als gebruikers van onze website per e-mail contactverzoeken sturen, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de service-ervaring te verbeteren. Gebruikers kunnen altijd de huidige status van de verwerking van hun verzoek bekijken via het individueel toegewezen ticketnummer. Uitsluitend voor de organisatie van de verzoeken en de verwerking daarvan worden persoonsgegevens verzameld voor zover die in het verzoek zijn vermeld, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan Freshdesk, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte vormgeving van onze klantenservice, bij een zo snel mogelijke beantwoording van uw verzoek en bij de optimalisering van ons dienstenaanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben met Freshdesk een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten ("Data Processing Addendum", beschikbaar op https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/), waarmee wij Freshdesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte maakt Freshdesk gebruik van zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken aangelegenheid definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel bewijzen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Freshdesk is te vinden op https://www.freshworks.com/de/datenschutz/

5.2 Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))
Op deze website worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met technologieën van Userlike UG (haftungsbeschränkt), Deisterweg 7, 51109 Keulen, (www.userlike.com) met het oog op webanalyse en voor de werking van het live-chatsysteem, dat dient om live-supportverzoeken te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De gegevens die met behulp van "userlike technologies" worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat er Userlike cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen op het in het impressum vermelde e-mailadres.

5.3 Contactformulier of e-mail
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5.4 Whatsapp Business
Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel gebruiken wij de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijv. een geplaatste bestelling), slaan wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt op en gebruiken wij dit, evenals - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b. AVG om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen wij u vragen om via WhatsApp nadere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (zoals over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp hebt gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gevraagde informatie efficiënt en snel te verstrekken.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te reageren op uw verzoek via WhatsApp. Het zal niet aan derden worden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat wij voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek doorstuurt naar een server van de moedermaatschappij Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van ons WhatsApp Business-account gebruiken wij een mobiel eindapparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens van gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen, worden opgeslagen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, instemt met de overdracht van zijn of haar WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn of haar chatcontacten wanneer hij of zij de app voor het eerst op zijn of haar apparaat gebruikt, door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a AVG. heeft toegestemd. Het doorgeven van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp, is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

6. Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor de uitvoering van een contract

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

7. Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Voor het verzenden van de nieuwsbrief aan particuliere klanten maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z. dat wij u alleen een nieuwsbrief per e-mail toesturen als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbriefdienst activeren. Wij sturen u dan een kennisgevingse-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen aparte toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, AVG. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 Verzending van de nieuwsbrief via Emarsys eMarketing Systems GmbH
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, A-1150 Wenen ("Emarsys"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f AVG en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Emarsys in de EU.

Emarsys gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te analyseren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens. Een directe verwijzing naar een persoon is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wij hebben met Emarsys een overeenkomst voor de verwerking van gegevens gesloten, waarbij wij Emarsys verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. U kunt het privacybeleid van Emarsys hier bekijken: https://emarsys.com/privacy-policy/.

7.4 Reclame per briefpost
Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding conform art. 6 lid 1 lit. f AVG op te slaan en te gebruiken om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8. Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Toezending van beeldbestanden voor orderverwerking per e-mail
Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid om gepersonaliseerde producten te bestellen door per e-mail beeldbestanden te verzenden. Het ingediende beeldmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het gekozen product.

De klant kan één of meer beeldbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindtoestel naar ons doorsturen via het op de website vermelde e-mailadres. Vervolgens verzamelen, bewaren en gebruiken wij de op deze wijze overgedragen bestanden uitsluitend voor de vervaardiging van het gepersonaliseerde product zoals omschreven in de desbetreffende dienstbeschrijving op onze website. Indien de doorgegeven beeldbestanden voor de productie en verwerking van de bestelling aan speciale dienstverleners worden doorgegeven, wordt u daarvan in de volgende paragrafen uitdrukkelijk op de hoogte gesteld. Er zal geen verdere overdracht plaatsvinden. Voor zover de doorgestuurde bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle voornoemde verwerkingsprocedures uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b AVG.

8.2 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b AVG.

8.3 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners.
Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend voor de levering van goederen Art. 6 par. 1 lit. b AVG.

8.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendingsdienstverleners
DHL
Indien de goederen door DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a AVG vóór de levering van de goederen aan DHL door voor het overeenkomen van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b AVG. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

8.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG op basis van het legitieme belang van PayPal om uw kredietwaardigheid vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

iDEAL via Saferpay/ PayUnity
In het geval van betaling via Saferpay/PayUnity worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (hierna "SIX") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b AVG met het oog op de verwerking van de betaling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SIX en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op de SIX-website op https://www.six-payment-services.com.

8.6 Uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles Creditsafe Duitsland
Bij vooruitbetalingen (bv. levering op rekening) behouden wij ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures ter vrijwaring van ons rechtmatig belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen. Wij geven de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole door aan de volgende dienstverlener in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG:

Creditsafe Deutschland GmbH Schreiberhauer Straße 30 10117 Berlijn

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, berusten deze op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het voornoemde kredietagentschap. Wij kunnen echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

9. Contact opnemen voor beoordelingsherinnering

Eigen herinnering (niet verzonden door een klantbeoordelingssysteem)
Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke voor de verwerking een bericht te sturen.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het ratingplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (https://www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een rating reminder kunnen sturen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

10. Gebruik van reviews en keurmerken

Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk te tonen en kopers na een bestelling het Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, Art. 6 (1) lit. f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Op deze website worden geen plug-ins voor sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Instagram, Youtube). Dit zijn alleen knoppen die via uw activering naar de respectieve sociale media linken.

U kunt de knoppen meestal herkennen aan de respectieve logo's van de sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, maken wij geen gebruik van plugins. Onze applicatie voorkomt dat gegevens worden doorgegeven aan de desbetreffende provider op onze website wanneer u voor het eerst op de pagina komt.

Pas wanneer u de desbetreffende knop activeert door erop te klikken, wordt u doorgestuurd naar de server van de aanbieder (toestemming). Welke gegevens door de sociale media worden verwerkt, ligt buiten onze controle. Gedetailleerde richtlijnen inzake gegevensbescherming zijn te vinden op de desbetreffende pagina's van de gebruikte sociale media.

Hootsuite
Wij beheren onze sociale mediakanalen met Hootsuite, HootSuite Media Inc, 37 Dunlevy Ave, Vancouver, BC, Canada V6A 3A3. Met Hootsuite kunt u sociale-mediakanalen beheren, berichten plannen, publiceren en analyseren. Hootsuite verwerkt gegevens die door gebruikers worden geüpload op sociale-mediakanalen of worden gedeeld en openbaar gemaakt door posts te delen en te liken. Meer informatie en het huidige privacybeleid van Hootsuite zijn te vinden op https://hootsuite.com/legal/privacy en op https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation

12. Online Marketing

12.1 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool))
Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt afgespeeld, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk dat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd.

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Derhalve gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de op de website geïntegreerde "Cookie Consent Tool".

12.2 Microsoft Advertising
Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Microsoft Advertising. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina). De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie tracking tag. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

12.3 Gebruik van Google Ads conversion tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Wij gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia (de zogenaamde Google Adwords). Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die u interesseert, onze website voor u interessanter te maken en een billijke berekening van de gemaakte reclamekosten te verkrijgen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerking door Google Ads Conversion Tracking en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren. U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door gebruik te maken van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link van Google beschikbaar via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Om gebruikers van wie wij gegevens in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties hebben ontvangen, op een meer op hun interesses afgestemde manier aan te spreken, maken wij in het kader van Google Ads gebruik van een klantenmatchingfunctie. Daartoe zenden wij een of meer bestanden met geaggregeerde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch aan Google toe. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het transmissieproces met behulp van een speciaal algoritme. De gecodeerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden afgespeeld via alle Google-diensten die aan de desbetreffende Google-account zijn gekoppeld. Klantgegevens worden alleen aan Google doorgegeven indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google in verband met de klantgerichtheidsfunctie vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=nl&ref_topic=10550182 Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

12.4 Google Marketing Plattform
Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentie-aanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit instrument verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Het privacybeleid van GMP by Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

12.5 Gebruik van affiliate programma's
AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het performance advertising netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op voor de documentatie van transacties (bv. van "sales leads") op toestellen van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bv. registratie van inschrijving op een nieuwsbrief of het plaatsen van een online bestelling). Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering in het kader van zijn netwerk.

Alleen de informatie over wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd aangeklikt, wordt in een cookie geplaatst. In de AWIN-trackingcookies wordt een individuele nummerreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen met AWIN overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG.

Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser zo in te stellen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder Extra's/Internetopties, het gebruik ervan beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra een cookie wordt verzonden. In dat geval moet u echter rekening houden met een beperkte weergave van de onlineaanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door AWIN is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/nl/juridisch

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13. Webanalysedienste

13.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze website maakt gebruik van de Analytics-functies UserID om interactiegegevens te kunnen volgen. Deze gebruikers-ID wordt bovendien geanonimiseerd en versleuteld en wordt niet met andere gegevens in verband gebracht. Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Daarbij wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Deze website maakt ook gebruik van de Google Signals-dienst als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a AVG (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen.

Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Meer informatie over Google Signals kunt u hier lezen: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

13.2 Matomo (voorheen Piwik)
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van de webanalyse-software Matomo (https://www.matomo.org), een dienst van de provider InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Matomo") op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden op grond van art. 6 (1) lit. f AVG. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geëvalueerd. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de Matomo technologie verzamelde gegevens (waaronder uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan voor de toekomst door hierop te klikken. In dit geval zal een zogenaamde opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen, met als gevolg dat Matomo geen sessiegegevens zal verzamelen. Als u uw cookies volledig verwijdert, wordt ook het opt-out-cookie verwijderd en moet u dit mogelijk opnieuw activeren.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

14. Retargeting/ Remarketing/ Referral Advertising

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina). Indien in het kader van dit proces persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve marketing.

De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor het bijhouden van Bing Ads-conversies uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. U kunt ook de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gebruiken om na te gaan of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en deze te deactiveren.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads kunt u vinden op het volgende webadres: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Dynamic Yield
Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie "Dynamic Yield" van Dynamic Yield Ltd, Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT ("Dynamic Yield"). Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te voorzien van gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt getoond op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. U krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van dynamic-yield-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG. Zonder deze toestemming zal Dynamic Yield niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Wij hebben met Dynamic Yield een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten ("Addendum gegevensverwerking", te raadplegen op https://www.dynamicyield.com/dpa/ ), die de provider verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Meer informatie over de gegevensbescherming van Dynamic Yield is te vinden op https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/.

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee we deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie en de regelgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Web Extend von Emarsys
Deze website maakt gebruik van de dienst "Web Extend" van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, voor het beheer van klantencontacten en het gericht uitspelen van marketingmaatregelen.

"Web Extend" biedt een centrale database van alle klantencontacten en maakt het mogelijk deze in specifieke groepen te organiseren. Informatie over bestellingen van gedeponeerde klanten wordt ook opgeslagen en toegewezen aan de respectieve klant.

Voor statistische en analytische doeleinden wordt de opgeslagen informatie over geplaatste bestellingen (met inbegrip van de waarde, de hoeveelheid en het bedrag van de bestelling) in geanonimiseerde vorm aan Emarsys doorgegeven en daar voor ons geëvalueerd. Dit dient ons legitieme belang bij de op statistieken gebaseerde optimalisatie van ons online-aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f, AVG. Een persoonlijke referentie is hier vanwege de anonimisering buiten beschouwing gelaten.

Web Extend" voegt alleen verdere informatie over individueel gebruiksgedrag op onze website toe aan de bestaande gegevens als daarvoor expliciet toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit a AVG. Op basis van een cookie-gebaseerde analyse kan bijvoorbeeld bepaalde informatie over reeds geplaatste bestellingen, maar ook over klikgebaseerde productinteresses, worden verzameld, aan een opgeslagen contactpersoon worden toegewezen en vervolgens worden geëvalueerd. Al deze informatie wordt uitsluitend pseudoniem verwerkt.

De evaluatie door cookies van "Web Extend" maakt het onder andere mogelijk om op interesses gebaseerde reclame aan het respectieve contact af te spelen op basis van het geanalyseerde gebruiksgedrag op onze website. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Aan de contacten die in de databank zijn opgeslagen, kan dus reclame worden getoond die hoogstwaarschijnlijk overeenstemt met hun respectieve product- en informatie-interesses. De gegevensverwerking in verband met het gebruik van Web Extend, die verder gaat dan het opslaan van contacten in de database en het doorgeven van geanonimiseerde ordergegevens uit de database, wordt alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor "Web Extend van Emarsys" in de "Cookie Consent Tool" die op de website is opgenomen.

Wij hebben met Emarsys een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij Emarsys verplichten de gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Emarsys vindt u hier: https://www.emarsys.com/privacy-policy/

15. Tools en overige

15.1 One Trust
Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstool van One Trust Technology Limited, Hoofdkantoor, 82 St John St, Farringdon, Londen EC1M 4JN, Verenigd Koninkrijk (UK), Kantoor in Duitsland: Sonnenstraße 31, 5e verdieping, 80331 München, Duitsland, om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

De "Cookie Consent Tool" wordt bij het openen van de pagina aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het instrument worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Het instrument stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f AVG op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door OneTrust is te vinden in het privacybeleid van OneTrust op https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

15.2 Google Web Fonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres werd geraadpleegd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15.3 Zenloop
Deze website werkt samen met zenloop GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn ("zenloop"). Zenloop is een business-to-business software-as-a-service platform waarmee we via verschillende kanalen feedback van onze klanten kunnen verzamelen en analyseren. Dit stelt ons in staat ons aanbod af te stemmen op de behoeften van onze klanten en deze te verbeteren.

Specifieke enquêtes over onze diensten kunnen via zenloop worden aangemaakt en per e-mail naar klanten (respondenten) worden gestuurd. De enquête wordt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant verzonden, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG).

Om de enquête te evalueren, verzamelt zenloop enerzijds het e-mailadres van de respondent, op voorwaarde dat de respondent zijn of haar toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Anderzijds verzamelt en bewaart zenloop alle antwoorden van de respondenten, die, afhankelijk van de enquête, ook persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam kunnen bevatten, en evalueert deze namens ons. Indien antwoorden op enquêtes persoonsgegevens bevatten, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische evaluatie van gebruikerstevredenheid en de stroomafwaartse optimalisatie van ons online aanbod.

Wij hebben met Zenloop een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarmee wij zenloop verplichten de gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door zenloop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van zenloop op https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

16. Rechten van de betrokkene

16.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op toegang volgens art. 15 AVG: U heeft in het bijzonder het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorgenomen opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 van de AVG indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de AVG: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren en/of om door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;

Recht op wissen overeenkomstig art. 17 AVG: U heeft het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd; indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar hebt gemaakt op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

Recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG: U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;

Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

16.2 HERROEPINGSRECHT

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

17. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), AVG worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Stand: Juni 2022