Kontakt
FirmakundePrivatkundeFirmakundePrivatkunde

PERSONVERNERKLÆRING FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET

1. Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige

1.1 Vi gleder oss over at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende vil vi informere deg om håndteringen av dine personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som du kan personlig identifiseres med.

1.2 Ansvarlig for databehandling på dette website i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) er

LUSINI Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmø, Sverige

Telefon: 21 93 19 70

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.

1.3 Den behandlingsansvarlige har oppnevnt et personvernombud, som kan kontaktes som følger:

Anneli Bell
Hamngatan 4
211 22 Malmø, Sverige
Telefon: 21 93 19 70
E-mail: privacy-se@lusini.com

1.4 Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller henvendelser til den behandlingsansvarlige), bruker denne nettsiden en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling på tegnstrengen «https://» og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2. Datainnsamling når du besøker nettsiden vår

Hvis du kun bruker nettstedet vårt til informasjonsformål, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte oppgir informasjon til oss, samler vi kun inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte «serverloggfiler»). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise nettstedet til deg:

  • Vår besøkte nettside
  • Dato og klokkeslett på tidspunktet for tilgang
  • Sendt datamengde i byte
  • Kilde/referanse som du kom til siden fra
  • Nettleser som er brukt
  • Operativsystem som er brukt
  • IP-adresse brukt (eventuelt i anonymisert form)

Behandlingen skjer i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR basert på vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Dataene vil ikke bli videreformidlet eller brukt på annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sjekke serverloggfilene i etterkant dersom det finnes konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3. Innholdsleveringsnettverk

3.1 AWS CloudFront (Amazon)

På nettstedet vårt bruker vi innholdsleveringsnettverket (Content Delivery Network, «CDN») AWS CloudFront fra tjenesteleverandøren Amazon (Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg). Et innholdsleveringsnettverk er en nettbasert tjeneste hvor særlig store mediefiler (som grafikk, sideinnhold eller skript) kan leveres gjennom et nettverk av regionalt distribuerte servere koblet til via Internett. Bruken av innholdsleveringsnettverket fra Amazon hjelper oss med å optimalisere lastehastighetene til nettstedet vårt.

Behandlingen skjer i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i en sikker og effektiv bestemmelse, samt forbedring av stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon finner du i Amazons personvernerklæring på https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html.

3.2 Cloudinary

På nettsiden vår bruker vi et innholdsleveringsnettverk («CDN») fra Cloudinary Ltd., 3400 Central Expressway, Suite 110, Santa Clara, CA 95051, USA («Cloudinary»). Et innholdsleveringsnettverk er en nettbasert tjeneste hvor særlig store mediefiler (som grafikk, sideinnhold eller skript) kan leveres gjennom et nettverk av regionalt distribuerte servere koblet til via Internett. Bruk av innholdsleveringsnettverket fra Cloudinary hjelper oss med å optimalisere lastehastighetene til nettstedet vårt.

Behandlingen skjer i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i en sikker og effektiv bestemmelse, samt forbedring av stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Vi har en databehandleravtale med Cloudinary (Cloudinary Data Processing Addendum), tilgjengelig på https://cloudinary-res.cloudinary.com/image/upload/CloudinaryCustomerDataProcessingAddendumDecember2019.pdf), som Cloudinary er forpliktet til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet vårt og ikke videreformidle til tredjeparter. For overføring av data fra EU til USA er Cloudinary avhengig av såkalte standard personvernsklausuler fra EU-kommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske nivået for personvern i USA. For mer informasjon, se Cloudinarys personvernerklæring på: https://cloudinary.com/privacy.

4. Informasjonskapsler (cookies)

For å gjøre besøket ditt på nettsiden vår attraktivt og muliggjøre enkelte funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på de ulike sidene. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes etter endt nettleserøkt, det vil si etter at du lukker nettleseren (såkalte økt-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og gjør at nettleseren din gjenkjennes neste gang du besøker dem (såkalte vedvarende informasjonskapsler). I sistnevnte tilfelle finner du lagringstiden i oversikten over cookieinnstillinger i nettleseren din.

Dersom personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler vi bruker, skjer behandlingen i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR enten for gjennomføring av kontrakten, i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR i tilfelle samtykke er gitt, eller i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR for å ivareta våre berettigede interesser i best mulig funksjonalitet på nettsiden og et kundevennlig og effektivt forløp for besøket på nettsiden. Vi involverer også partnere med sete i tredjeland, inklusive USA. Dataoverføringen baseres på EU-kommisjonens standardavtaleklausuler. Detaljer om den relevante behandlingen kan du finne hos partneren eller i denne personvernpolicyen.

Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemmer deg for om du vil akseptere hver og en av dem eller utelukke akseptere informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt bli begrenset.

5. Kontaktinitiativ

5.1 Freshdesk

Vi benytter oss av e-mailticketsystemet fra Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA ("Freshdesk") for å behandle kundehenvendelser. Om brukere av vår nettbutikk kontakte ross via e-post lagres, og organiseres disse i ticketsystemet for å muliggjøre kronologisk bearbeiding og for å forbedre serviceopplevelsen. Personopplysninger som er oppgitt i forbindelse med henvendelsen, minimum fornavn, etternavn og e-postadresse, samles inn for å kunne organisere henvendelsene og behandle dem. Disse overføres til Freshdesk, lagres og leses der.

Den rettslige hjemmelen for databehandlingen er vår berittige interesse ac en effektiv utforming av vår kundeservice og å kunne svare på henvendelser så raskt som mulig, samt å kunne optimere vårt tilbud av tjenester i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Vi har inngått en ordehåndteringsavtale («Data Processing Addendum», tilgjengelig på https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/) med Freshdesk, noe som pålegger Freshdesk å beskytte våre kunders personopplysninger og ikke dele dem med tredjepart. For overføring av data utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet forholder Freshdesk seg til EU-kommisjonens såkalte standardklausuler, som skal garantere at man i USA opprettholder samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som i Europa.

Dine personopplysninger kommer til å slettes når din henvendelse har blitt behandlet. Dette gjelder om det viser seg at saken er løst og under forutsetning av at det ikke finnes noen lovfestet plikt som står i strid med dette.

For mer informasjon om Freshdesks behandlig av personopplysninger, besøk https://www.freshworks.com/privacy/.

5.2 Userlike (Userlike UG (Limited Liability)

Vi benytter oss av programvareverktøy fra Userlike UG (Limited Liability), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) for å samle inn anonyme data for nettanalyse og for å betjene et live chat-system, som brukes til å svare på direkte supportspørsmål. Brukerprofiler kan opprettes fra disse anonyme dataene under et pseudonym. I tillegg kan informasjonskapsler brukes. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i besøkerens nettleser. Informasjonskapsler muliggjør nettlesergjenkjenning. Dersom informasjonen som samles inn på denne måten behandler personopplysninger, gjøres dette i samsvar med artikkel 6, seksjon 1f i GDPR på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv kundeservice og den statistiske analysen av brukeratferd med det formål å optimalisere nettstedet.

Data som samles inn med Userlikes programvareverktøy vil ikke bli brukt til å identifisere den besøkende på denne nettsiden personlig, og den vil heller ikke bli brukt til å lenke til bæreren av et pseudonym via personlige data, uten særskilt samtykke fra den berørte personen. Hvis du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler i nettleseren din i fremtiden, kan du stille inn dette i nettleseren eller slette allerede lagrede informasjonskapsler. Å slå av alle informasjonskapsler kan imidlertid bety at enkelte funksjoner på nettstedet vårt kan forringes eller slutte å fungere helt. Du kan når som helst med fremtidig virkning protestere mot innsamling og lagring av data med det formål å opprette en pseudonym brukerprofil, ved å kontakte oss på den angitte e-postadressen i avsnitt 1.3.

5.3 Kontak med oss

Når du kontakter oss (f.eks. ved å bruke kontaktskjemaet eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke data som samles inn når et kontaktskjema benyttes kan ses fra det respektive kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for å svare på din forespørsel eller for å etablere kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse dataene er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Hvis din kontakt har som mål å inngå en kontrakt, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandling art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. Dine data vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet dersom det kan utledes ut fra omstendighetene at det aktuelle saksforholdet er endelig avklart og forutsatt at det ikke foreligger lovfestede krav til oppbevaring.

6. Databehandling ved åpning av kundekonto og for kontraktsbehandling

Ifølge art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR, vil personopplysninger fortsette å samles inn og behandles hvis du gir dem til oss for gjennomføring av en kontrakt eller når du åpner en kundekonto. Hvilke opplysninger som etterspørres, fremgår av hvert enkelt skjema. En sletting av din kundekonto er mulig når som helst og kan gjøres ved å sende en melding til behandlingsansvarlige på ovennevnte adresse. Vi lagrer og bruker dataene du oppgir for å behandle kontrakten. Etter at kontrakten er ferdig behandlet eller kundekontoen din er slettet, blir dataene dine sperret ut fra skatte- og handelsrettslige oppbevaringsperioder og slettet etter at disse periodene har utløpt, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller vi forbeholder seg retten til videre bruk av dataene dine som tillatt ved lov.

7. Bruk av kundedata for direktereklame

7.1 Påmelding til vårt e-postnyhetsbrev

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettsiden, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eier av den oppgitte e-postadressen og at du godtar å motta nyhetsbrev. Ytterligere data samles ikke inn eller samles kun inn på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene utelukkende for å sende den forespurte informasjonen og gir den ikke videre til tredjeparter.

Behandlingen av dataene som er lagt inn i registreringsskjemaet for nyhetsbrevet skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dataene, e-postadressen og deres bruk for å sende nyhetsbrevet, for eksempel via lenken «Avslutt abonnement» i nyhetsbrevet. Tilbakekallelsen vil ikke påvirke allerede gjennomført behandling av opplysninger.

Dataene du har lagret hos oss for å melde deg på nyhetsbrevet, vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet og slettes etter at du har avbestilt nyhetsbrevet. Dette påvirker ikke data som vi har lagret til andre formål.

7.2 Sende nyhetsbrevet på e-post til eksisterende kunder

Dersom du har oppgitt din e-postadresse til oss ved kjøp av varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til å sende deg tilbud på lignende varer eller tjenester fra vårt sortiment på e-post med jevne mellomrom. I henhold til § 7 (3) UWG (ty. lov om utilbørlig markedsføring) trenger vi ikke å innhente separat samtykke fra deg for dette. Databehandlingen skjer utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse i personlig tilpasset direktereklame i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Hvis du i utgangspunktet har protestert mot bruken av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post. Du har rett til å protestere mot bruken av e-postadressen din til det nevnte reklameformålet når som helst med fremtidig virkning ved å varsle den behandlingsansvarlige som er nevnt innledningsvis. Etter å ha mottatt innsigelsen din, vil bruken av e-postadressen din til reklameformål bli stoppet umiddelbart.

7.3 Sende nyhetsbrev via Emarsys eMarketing Systems GmbH

Våre e-postnyhetsbrev sendes via den tekniske tjenesteleverandøren Emarsys eMarketing Systems GmbH Märzstrasse 1, A-1150 Wien («Emarsys»), som vi videreformidler dataene du oppga til da du registrerte deg for nyhetsbrevet. Denne overføringen skjer i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR og tjener vår berettigede interesse i bruk av et effektivt, sikkert og brukervennlig nyhetsbrevsystem. Dataene du oppgir for å motta nyhetsbrevet (f.eks. e-postadresse), vil bli lagret på Emarsys’ servere i EU.

Emarsys bruker denne informasjonen til å sende ut og statistisk evaluere nyhetsbrevet på våre vegne. For evalueringen inneholder e-postene som sendes såkalte nettsignaler (web beacons) eller sporingspiksler, som representerer enkeltpiksel-bildefiler som er lagret på vår nettside. På denne måten kan det fastslås om en nyhetsbrevmelding er åpnet og hvilke lenker det er klikket på. Ved hjelp av såkalt konverteringssporing kan det også analyseres om en tidligere definert handling (f.eks. kjøp av et produkt på vår nettside) har funnet sted etter å ha klikket på lenken i nyhetsbrevet. Teknisk informasjon blir også registrert (f.eks. tidspunkt for åpning, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem). Dataene samles kun inn i pseudonymisert form og er ikke knyttet til dine øvrige personopplysninger. Tilbakesporing til konkrete personer er ikke mulig. Disse dataene brukes utelukkende til statistisk analyse av nyhetsbrevkampanjer. Resultatene av disse analysene kan brukes til å bedre tilpasse fremtidige nyhetsbrev til mottakernes interesser.

Hvis du ønsker å protestere mot dataanalysen for statistisk evaluering, må du melde deg av nyhetsbrevet.

Vi har inngått en databehandleravtale med Emarsys, som vi forplikter Emarsys til å beskytte våre kunders data og ikke gi dem videre til tredjeparter. Du kan se Emarsys’ personvernerklæring her: https://emarsys.com/privacy-policy/.

7.4 Annonsering via tradisjonell post

På grunnlag av vår berettigede interesse i personlig direktereklame forbeholder vi oss retten til å overføre ditt for- og etternavn, din postadresse og - hvis vi har mottatt denne tilleggsinformasjonen fra deg som en del av kontraktsforholdet i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR og å bruke den til å sende interessante tilbud og informasjon om våre produkter per post.

Du kan når som helst protestere mot lagring og bruk av dataene dine til dette formålet ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige.

8. Databehandling for gjennomføring av bestilling

8.1 Overføring av bildefiler for gjennomføring av bestilling via e-post

På nettsiden vår tilbyr vi kundene muligheten til å bestille personlig tilpasning av produkter ved å sende bildefiler på e-post. Det innsendte bildet brukes som mal for personlig tilpasning av det valgte produktet. Kunden kan bruke e-postadressen som er oppgitt på nettsiden til å sende oss én eller flere bildefiler fra minnet til enheten som brukes. Vi samler, lagrer og bruker filene som overføres på denne måten utelukkende for å produsere det personlige produktet i samsvar med den respektive tjenestebeskrivelsen på nettstedet vårt. Hvis de overførte bildefilene videreformidles til spesielle tjenesteleverandører for utarbeidelse og behandling av bestillingen, vil du bli uttrykkelig informert om dette i de følgende avsnittene. Ytterligere overføring finner ikke sted. Hvis de overførte filene eller de digitale motivene inneholder personopplysninger (spesielt bilder av identifiserbare personer), utføres alle behandlingsoperasjoner som nettopp er nevnt utelukkende med det formål å behandle din nettbestilling i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. Etter at bestillingen er behandlet, slettes de overførte bildefilene automatisk og fullstendig.

8.2 For å behandle bestillingen din samarbeider vi med følgende tjenesteleverandør(er), som bistår oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Enkelte personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.

Personopplysningene som samles inn av oss, vil bli gitt videre til transportselskapet som har fått oppdraget med leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Vi videreformidler betalingsdataene dine til den oppdragte kredittinstitusjonen som en del av betalingsbehandlingen, dersom dette er nødvendig for betalingsbehandlingen. Dersom betalingstjenesteleverandører benyttes, vil vi eksplisitt informere deg om dette nedenfor. Det rettslige grunnlaget for overføring av data er art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR.

8.3 For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor våre kunder, samarbeider vi med eksterne fraktpartnere.

Vi oppgir ditt navn og din leveringsadresse og, om nødvendig for leveringen, telefonnummeret ditt, utelukkende for levering av varer i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR til en fraktpartner valgt av oss.

8.4 Overføring av personopplysninger til leverandører av frakttjenester

Postnord

Hvis varene leveres av Postnord (Alfaset 3. industrivei 25 0668 Oslo) vil vi oppgi e-postadressen din i henhold til art. 6 (1) bokstav a GDRP før utlevering av varene med sikte på å avtale en leveringsdato eller å kunngjøre leveringen til Postnord forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. I forbindelse med levering overfører vi i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til Postnord. Overføringen skjer kun så langt dette er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndsavtale av leveringsdatoen med Postnord eller leveringsmeldingen ikke mulig.

Samtykket kan tilbakekalles når som helst med fremtidig virkning overfor den behandlingsansvarlige nevnt ovenfor eller overfor Postnord.

8.5 Bruk av betalingstjenesteleverandører (betalingstjenester)

Saferpay/PayUnity

Ved betaling via Saferpay/PayUnity, blir informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjonen om din bestilling i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR videreformidlet med tanke på betalingsbehandling til SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (heretter kalt «SIX»). Dataene dine videreformidles kun med sikte på å behandle betalinger hos betalingstjenesteleverandøren SIX og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet. Ytterligere informasjon om personvern finnes på SIX sitt nettsted https://www.six-payment-services.com.

8.6 Gjennomføring av kredittsjekk

Creditsafe Norge

Skulle vi foreta forskuddsbetalinger (f.eks. levering mot faktura), forbeholder vi oss retten til å foreta en kredittsjekk på grunnlag av matematisk-statistiske prosedyrer for å ivareta vår berettigede interesse i å fastsette betalingsevnen til våre kunder. Vi overfører personopplysningene som er nødvendige for en kredittsjekk i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR til følgende tjenesteleverandører:

Creditsafe Norge
Storgata 5-7 0155 Oslo

Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte skårverdier). I den grad skårverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent, matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av skårverdiene er blant annet basert på adressedata. Vi bruker resultatet av kredittsjekken med hensyn til statistisk misligholdssannsynlighet med det formål å ta stilling til etablering, gjennomføring eller avslutning av et kontraktsforhold.

Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av dataene dine ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til det nevnte kredittbyrået. Imidlertid kan vi fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger dersom dette er nødvendig for en betalingsbehandling i henhold til kontrakt.

CRIF GmbH Karsruhe

Vi overfører personopplysninger samlet inn i forbindelse med et kontraktsforhold om søknad, implementering og oppsigelse av forretningsforholdet, samt data om ikke-kontraktsmessig eller uredelig atferd til

CRIF GmbH
Kaiserße 217
76133 Karlsruhe

Det rettslige grunnlaget for disse overføringene er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 6 nr. 1 bokstav f i den generelle personvernforordningen (GDPR). Overføringer på grunnlag av artikkel 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR kan bare foretas dersom dette er nødvendig for å ivareta de berettigede interessene til vårt selskap eller tredjeparter, og interessene eller de grunnleggende rettigheter og friheter for den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger, ikke veier tyngre enn interessene. Datautvekslingen med CRIF tjener også til å oppfylle juridiske forpliktelser til å utføre kredittsjekk av kunder (§ 505a og 506 i den tyske sivilrettsloven).

CRIF behandler dataene som mottas og bruker dem også med det formål å profilere (utarbeide skårverdier) for å gi sine kontraktspartnere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og i Sveits og ev. andre tredjeland (hvis det foreligger en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen om disse) informasjon, blant annet for å vurdere å gi kredittverdighet til fysiske personer. Mer informasjon om aktivitetene til CRIF finner du på https://www.crifbuergel.de/en/privacy.

9. Initiativ til kontakt for påminnelse om vurdering

Egen påminnelse om vurdering (ingen utsendelse fra et kundevurderingssystem)

Vi bruker e-postadressen din som en engangspåminnelse for å sende inn en vurdering av bestillingen din til vurderingssystemet vi bruker, forutsatt at du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke under eller etter bestillingen din i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige.

10. Bruk av sosiale medier: Sosiale medier-knapper med lenker

Det brukes ikke plugin-moduler for sosiale medier på denne nettsiden (f.eks. Facebook, Instagram, Youtube). Dette er kun knapper som, når de er aktivert, lenker til de respektive sosiale mediene.

Du kan vanligvis gjenkjenne knappene fra de respektive logoene for sosiale medier. For å sikre personvern på denne nettsiden bruker vi ikke plugin-moduler. Vår applikasjon forhindrer at data overføres til den respektive leverandøren på nettsiden vår allerede første gang siden åpnes.

De blir først videresendt til leverandørens server når du aktiverer den respektive knappen ved å klikke på den (samtykke). Vi har ingen kontroll over hvilke data som behandles av sosiale medier. Du kan finne detaljerte retningslinjer for personvern på de aktuelle sidene i de sosiale mediene som brukes.

Hootsuite

I forbindelse med håndteringen av våre kanaler isosiale medier benytter vi oss av Hootsuite, Hootsuite Media Inc, 37 Dunlevy Ave., Vancouver, BC, Canada V6A 3A3. Hootsiute gjør det mulig å håndtere kanaler i sosiale medier, planlegge innlegg, publisere og analysere dem. Hootsuite behandler informasjon som har blitt etterlatt av brukerne på de sosiale mediene eller blitt sendt videre ved att brukeren har delt eller likt et innlegg. Ytterligere informasjon om Hootsuites personvernbestemmelser finner du på https://www.hootsuite.com/legal/privacy og på https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation.

11. Nettbasert markedsføring

11.1 Facebook Pixel for opprettelse av tilpassede målgrupper (med verktøy for informasjonskapselsamtykke)

Innenfor vårt nettilbud anvendes den såkalte. «Facebook Pixel» for det sosiale nettverket Facebook, som drives av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland («Facebook»).

Hvis en bruker klikker på en annonse som er plassert av oss og som er aktiv på Facebook, vil URL-en til vår koblede side bli lagt til av Facebook Pixel. Hvis nettstedet vårt tillater at data deles med Facebook via Pixel, skrives denne URL-parameteren inn i brukerens nettleser via en informasjonskapsel, som vår koblede side setter selv. Denne informasjonskapselen leses deretter av Facebook Pixel og gjør det mulig å videresende data til Facebook.

Ved hjelp av Facebook Pixel er Facebook på den ene siden i stand til å identifisere de besøkende til vårt nettilbud som en målgruppe for presentasjon av annonser (såkalte «Facebook-annonser»). Følgelig bruker vi Facebook Pixel til kun å vise Facebook-annonsene som er plassert av oss hos Facebook-brukere som også har vist interesse for vårt nettilbud eller som innehar visse egenskaper (f.eks. interesser for visse emner eller produkter som bestemmes basert på de besøkte nettstedene), som vi overfører til Facebook (såkalte «egendefinerte målgrupper»). Ved hjelp av Facebook Pixel ønsker vi også å sikre at våre Facebook-annonser samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke virker belastende. På denne måten kan vi ytterligere evaluere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål ved å spore om brukere ble omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse (såkalt «konvertering»).

Dataene som samles inn er anonyme for oss, så de gir oss ikke å mulighet til å trekke konklusjoner om brukerens identitet. Imidlertid lagres og behandles dataene av Facebook slik at en kobling til den respektive brukerprofilen er mulig, og Facebook bruker dataene til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk https://www.facebook.com/about/privacy/. Dataene kan gjøre det mulig for Facebook og dets partnere å plassere annonser på og utenfor Facebook.

Databehandlingen knyttet til bruken av Facebook Pixel skjer kun med ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din fjerner du haken ved siden av innstillingen for «Facebook Pixel» i verktøyet for informasjonskapselsamtykke som er integrert på nettstedet.

11.2 Microsoft Advertising

Vi benytter oss av conversion tracking fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).Microsoft plasserer en informasjonskapsel (cookie) på din enhet om du har kommet til vårt nettsted via en Microsoft Advertising-annonse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet. Disse informasjonskapslene utgår etter 180 dager og brukes ikke til personlig identifisering. Om brukeren besøker visse sider på dette nettstedet og informasjonskapselen fremdeles er aktiv, kan vi og Microsoft se at brukeren har klikket på annonsen og blitt omdirigert til denne siden (konverteringsside). Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringscookies brukes for å generere konverteringsstatistikk, det vil si for å registrere hvor mange brukere som når en konverteringsside etter å ha klikket på en annonse. Dette gir oss det totale antallet brukere som har klikket på vår annonse og blitt omdirigert til en side med en sporingstag. Vi får ingen informasjon som gjør det mulig å identifisere brukerne. All behandling som beskrives ovenfor kommer kun til å utføres om du har gitt oss ditt samtykke i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan når som helst dra tilbake ditt samtykke med umiddelbar virkning gjennom å avvaktivere dette i «Cookie Consent Tool».

11.3 Bruk av Google Ads-konverteringssporing

Bruk av Google Ads-konverteringssporing. Dette nettstedet bruker det nettbaserte annonseringsprogrammet «Google Ads» og, som en del av Google Ads, konverteringssporingen til Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google»).

Vi bruker Google Ads for å gjøre oppmerksom på våre attraktive tilbud ved hjelp av annonsemateriell på eksterne nettsider. Med utgangspunkt i dataene fra annonsekampanjene kan vi fastslå hvor vellykket de enkelte annonsetiltakene er. Vårt mål er å vise deg annonser som er av interesse for deg, å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og å oppnå en rettferdig beregning av annonseringskostnadene som påløper.

Informasjonskapselen for konverteringssporing settes når en bruker klikker på en annonseannonse plassert av Google. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Disse informasjonskapslene mister vanligvis gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på denne nettsiden og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, kan vi og Google se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Dette betyr at informasjonskapsler ikke kan spores via nettsidene til Google Ads-kunder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene kan se det totale antallet brukere som har klikket på annonsen deres og blitt omdirigert til en side med et merke for konverteringssporing. De mottar imidlertid ingen informasjon som brukere kan identifiseres med.

Innenfor rammen for bruk av Google Ads kan vi også komme til å overføre personopplysninger til Google LLC:s server i USA.

Detaljer om behandlingen initiert av Google Ads konverteringssporing og hvordan Google håndterer data fra nettsteder, finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

I den utstrekning det er juridisk krevd, innhenter vi ditt samtykke til den behandlingen av personopplysningene som er beskrevet ovenfor. Dette gjelder spesielt innstillingen av konverteringscookies på sluttenheten (artikkel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan når som helst dra tilbake ditt samtykke til framtidig behandling av dine personopplysninger. Om du vil trekke tilbake samtykket kan du gjøre det i nettsidens verktøy for samtykke til cookies.

Du kan også permanent protestere mot innstillingen av informasjonskapsler med Google Ads-konverteringssporing ved å laste ned og installere plugin-modulen for Google-nettleser som er tilgjengelig under følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=no

For å adressere brukere hvis personopplysninger vi har fått i forbindelse med forretningsmessige eller forretningslignende relasjoner på en mer interessebasert reklamemåte, benytter vi oss av funksjonen Kundematching som en del av Google Ads. For å gjøre dette overfører vi elektronisk en eller flere filer med samlede kundedata (først og fremst e-postadresser og telefonnummer) til Google. Google får ikke tilgang til dine faktiske opplysninger, men krypterer automatisk informasjonen i kundefilene under overføringsprosessen ved hjelp av en spesiell algoritme. Den krypterte informasjonen kan da kun benyttes av google for å legge den til den eksisterende Google-kontoen som den registrerte har skapt. Dette gjør at personlig reklame kan spilles ut via alle Google-tjenester som er koblet til respektive Google-konto. Kundedata overføres kun til Google om du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til framtidig behandling av dine data. Mer informasjon om Googles personvernstiltak i forbindelse med kundematching finner du her:

På følgende adresse finner du mer informasjon om Googles personvernpolicy: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=no

11.4 Google Marketing Platform

Denne nettsiden bruker det elektroniske markedsføringsverktøyet Google Marketing Platform fra operatøren Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland («GMP»).

GMP bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukere, for å forbedre rapporter om kampanjeytelse eller for å hindre en bruker i å se de samme annonsene flere ganger. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å registrere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser og kan dermed forhindre at de vises flere ganger.

I tillegg kan GMP bruke informasjonskapsel-ID-er for å registrere det som kalles konverteringer, som er relatert til annonsehenvendelser. Dette er for eksempel tilfelle når en bruker ser en GMP-annonse og senere, ved hjelp av samme nettleser, går inn på annonsørens nettside og kjøper noe via denne nettsiden. Ifølge Google inneholder ikke GMP-informasjonskapsler noen personopplysninger.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre bruken av dataene som samles inn av Google ved bruk av dette verktøyet og informerer deg derfor som følger ut fra våre kunnskaper om dette: Ved å integrere GMP mottar Google informasjon om at du har fått tilgang til den tilsvarende delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget deg på, er det en mulighet for at leverandøren finner ut IP-adressen din og lagrer den. Når du bruker GMP, kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.

I den utstrekning det er juridisk krevd, innhenter vi ditt samtykke til den behandlingen av personopplysningene som er beskrevet ovenfor. Dette gjelder spesielt innstillingen av konverteringscookies på sluttenheten (artikkel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan når som helst dra tilbake ditt samtykke til framtidig behandling av dine personopplysninger. Om du vil trekke tilbake samtykket kan du gjøre det i nettsidens verktøy for samtykke til cookies.

Du kan finne mer informasjon om personvernsbestemmelsene til GMP by Google på følgende Internett-adresse: https://policies.google.com/privacy?gl=no

11.5 Bruk av partnerprogrammer

AWIN Performance Advertising Network

Vi deltar i ytelsesannonseringsnettverket til AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (heretter kalt «AWIN»). Som en del av sporingstjenestene sine lagrer AWIN informasjonskapsler for å dokumentere transaksjoner (f.eks. salgsprospekter) på sluttenhetene til brukere som besøker eller bruker nettsider eller andre nettilbud fra kundene deres (f.eks. registrerer seg for et nyhetsbrev eller legger inn en bestilling i nettbutikk). Disse informasjonskapslene tjener kun til å knytte sammen et vellykket gjennomført markedsføringsmiddel og den tilhørende avregningen innenfor rammen av nettverket.

En informasjonskapsel lagrer kun informasjon om når et bestemt reklamemedium ble klikket på av en enhet. En individuell sifferrekke, som ikke kan spores tilbake til noen enkelt bruker, lagres i AWIN-sporingsinformasjonskapslene. Disse benyttes til å dokumentere partnerprogrammet til en annonsør, utgiveren samt tidspunktet for brukerens handling (klikk eller visning). AWIN samler også inn informasjon om sluttenheten som en transaksjon utføres fra, for eksempel operativsystemet og nettleseren som brukes. Dersom opplysningene også inneholder personopplysninger, skjer den beskrevne behandlingen på grunnlag av vår berettigede økonomiske interesse i å behandle provisjonsbetalinger med AWIN i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal lagres i nettleseren din, kan du gjøre dette ved å gjøre de riktige nettleserinnstillingene. Du kan deaktivere lagringen av informasjonskapsler i nettleseren din under Tilbehør/Internett-alternativer, begrense det til bestemte nettsider eller stille inn nettleseren din slik at den gir deg beskjed så snart en informasjonskapsel sendes. Vær imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet må regne med begrenset visning av nettilbudene og begrenset brukerveiledning. Du kan også slette informasjonskapsler når som helst. I dette tilfellet vil informasjonen som er lagret i den, bli fjernet fra enheten din.

Ytterligere informasjon om databruk av AWIN finner du i selskapets personvernerklæring: https://www.awin.com/nordics/privacy.

I den grad dette er lovpålagt har vi innhentet ditt samtykke til behandlingen av dataene dine beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din skal du følge fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor for å fremme en protest.

12. Webanalysetjenester

12.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google»). Google (Universal) Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler», som er tekstfiler som lagres på enheten din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden (inkludert den forkortede IP-adressen) blir vanligvis overført til en Google-server og lagret der; den kan da også overføres til Google LLCs servere i USA. Denne nettsiden bruker analysefunksjonene UserID for å spore interaksjonsdata. Denne bruker-IDen er også anonymisert og kryptert og er ikke knyttet til andre data. Denne nettsiden bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen «_anonymizeIp()», som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og utelukker direkte personlig sporing. Som et resultat av utvidelsen vil IP-adressen din på forhånd bli forkortet av Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Den fullstendige IP-adressen vil kun bli sendt til en Google LLC.-server i USA og forkortet der i unntakstilfeller.

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, for å sette sammen rapporter om nettstedets aktivitet og for å levere til oss andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google (Universal) Analytics, er ikke slått sammen med andre Google-data.

Med en spesiell funksjon, såkalte «demografiske kjennetegn», gjør Google Analytics det mulig også å lage statistikk med utsagn om alder, kjønn og interesser til de besøkende på nettstedet på grunnlag av en evaluering av interesserelatert annonsering og med hjelp av informasjon fra tredjeparter. Dette tillater definisjon og differensiering av brukergrupper på nettstedet for målgruppeoptimalisert innretting av markedsføringstiltak. Dataregistreringer som er registrert ved bruk av «demografiske kjennetegn» kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person.

Detaljer om behandlingen initiert av Google Analytics og hvordan Google håndterer data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

All behandling beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for å lese ut informasjon på terminalenheten som brukes, vil kun bli utført hvis du har gitt oss i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette. Uten dette samtykket vil ikke Google Analytics bli brukt under ditt besøk på nettstedet.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din deaktiverer du denne tjenesten i verktøyet for informasjonskapselsamtykke på nettstedet. Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google for bruk av Google Analytics, som Google er forpliktet til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter. For overføring av data fra EU til USA er Google avhengig av såkalte standard personvernsklausuler fra EU-kommisjonen, som er ment å sikre samsvar med det europeiske nivået for personvern i USA.

Mer informasjon om Google (Universal) Analytics finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

Denne nettsiden bruker også Google Signals-tjenesten som en utvidelse av Google Analytics. Med Google Signals kan vi lage enhetsomfattende rapporter via Google (såkalt «Cross Device Tracking»). Hvis du har aktivert «personlig tilpassede annonser» i Google-kontoinnstillingene dine og du har koblet dine Internett-aktiverte enheter til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferden med et tilsvarende samtykke til bruk av Google Analytics i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR (se over) på tvers av enheter og lage databasemodeller basert på dette. Registreringene og enhetstypene til alle besøkende på nettstedet som var logget på en Google-konto og som utførte en konvertering, tas i betraktning. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du klikket på en annonse for første gang og på hvilken enhet den tilknyttede konverteringen fant sted. Vi mottar ingen personopplysninger fra Google, kun statistikk laget på grunnlag av Google Signals. Du har muligheten til å deaktivere funksjonen «tilpassede annonser» i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter.

For å gjøre dette, følg instruksjonene på denne siden: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=no

Du kan lese mer informasjon om Google Signals her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=no#zippy=%2Cin-this-article%2Cdu-finner-f%C3%B8lgende-informasjon-i-denne-artikkelen

13. Retargeting / remarketing / henvisningsannonsering

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Denne nettsiden bruker konverteringssporingsteknologien «Bing Ads» fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads setter en informasjonskapsel på datamaskinen din hvis du har kommet frem til nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 180 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på denne nettsiden og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, kan vi og Microsoft se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden (konverteringssiden). Dersom personopplysninger behandles, gjøres dette i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR på grunn av vår berettigede interesse i effektiv markedsføring.

Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen brukes til å lage konverteringsstatistikk, dvs. for å registrere hvor mange brukere som kommer til en konverteringsside etter å ha klikket på en annonse. Dette forteller oss det totale antallet brukere som klikket på annonsen vår og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingskode. Vi mottar imidlertid ingen informasjon som brukerne kan identifiseres med. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, kan du protestere mot dette ved å deaktivere Bing Ads-informasjonskapselen for konverteringssporing i nettleseren din under brukerinnstillinger. Du vil da ikke bli tatt med i konverteringssporingsstatistikken. Alternativt kan du bruke deaktiveringssiden for forbrukere fra EU https://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg sjekk om Microsofts annonseinformasjonskapsler er satt i nettleseren din og deaktiver dem.

Du kan finne mer informasjon om Microsoft Bing Ads personvernsbestemmelser på følgende Internett-adresse: https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

I den grad dette er lovpålagt har vi innhentet ditt samtykke til behandlingen av dataene dine beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din skal du følge fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor for å fremme en protest.

Dynamic Yield

Denne nettsiden bruker retargeting-teknologien «Dynamic Yield» fra Dynamic Yield Ltd., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT («Dynamic Yield»). Dette gjør det mulig å målrette besøkende på nettstedet vårt med personlig tilpasset, interessebasert annonsering som allerede har vist interesse for butikken vår og produktene våre. Annonsematerialet vises på grunnlag av en informasjonskapselbasert analyse av tidligere bruksatferd, men ingen personopplysninger lagres. Ved bruk av retargeting-teknologi lagres en informasjonskapsel på din datamaskin eller mobilenhet for å samle inn pseudonymiserte data om dine interesser og dermed tilpasse reklamen individuelt til den lagrede informasjonen. Disse informasjonskapslene er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller mobilenhet. Du vil bli vist reklame som med stor sannsynlighet vil matche produkt- og informasjonsinteressene dine.

All behandling beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Dynamic Yield-informasjonskapsler for å hente ut informasjon på enheten som brukes, vil kun bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Uten dette samtykket vil Dynamic Yield ikke bli brukt under ditt besøk på siden.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din deaktiverer du denne tjenesten i verktøyet for informasjonskapselsamtykke på nettstedet. Vi har en databehandleravtale med Dynamic Yield, som kan sees på https://www.dynamicyield.com/dpa/ som leverandøren er forpliktet til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter. For detaljer om https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/

Google Ads Remarketing

Nettstedet vårt bruker funksjonene til Google Ads Remarketing. Dette bruker vil til å annonsere dette nettstedet i Googles søkeresultater så vel som på tredjepartsnettsteder. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google»).

For dette formålet setter Google en informasjonskapsel i nettleseren til sluttenheten din, som automatisk muliggjør interessebasert annonsering ved hjelp av en pseudonymisert informasjonskapsel-ID og basert på sidene du har besøkt. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i optimal markedsføring av nettstedet vårt i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR.

Eventuell ytterligere databehandling vil kun finne sted hvis du har avtalt med Google at Internett- og appnettleserloggen din vil bli koblet til Google-kontoen din av Google, og at informasjon fra Google-kontoen din vil bli brukt til å tilpasse annonser som du viser på nett. I dette tilfellet og dersom du er innlogget på Google når du besøker nettsiden vår, bruker Google informasjonen din sammen med Google Analytics-data for å opprette målgruppelister og definere enhetsovergripende remarketing. Her blir dine personopplysninger midlertidig knyttet til Google Analytics-data av Google for å danne målgrupper. Når du bruker Google Ads Remarketing, kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.

Detaljer om behandlingen initiert av Google Ads Remarketing og hvordan Google håndterer data fra nettsteder, finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Du kan permanent protestere mot innstillingen av informasjonskapsler fra Google Ads Remarketing ved å laste ned og installere Googles nettleserprogramtillegg som er tilgjengelig under følgende kobling: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ytterligere informasjon og personvernsbestemmelsene vedrørende annonsering og Google kan sees herr: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

I den grad dette er lovpålagt har vi innhentet ditt samtykke til behandlingen av dataene dine beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen din, deaktiverer du denne tjenesten i verktøyet for informasjonskapselsamtykke på nettstedet, eller følger alternativet beskrevet ovenfor for å fremme en protest.

Web Extend fra Emarsys

Denne nettsiden bruker tjenesten «Web Extend» fra Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, for å administrere kundekontakter og målrette markedsføringstiltak.

«Web Extend» er en sentral database over alle kundekontakter som gjør at de kan organiseres i spesifikke grupper. Informasjon om bestillinger lagt inn av lagrede kunder blir også lagret og tilordnet den respektive kunden.

For statistiske formål og analyseformål blir den lagrede informasjonen om utførte bestillinger (inkludert ordreverdi, -mengde og -beløp) overført anonymt til Emarsys og evaluert der for oss. Dette tjener vår berettigede interesse i statistikkbasert optimalisering av vårt nettilbud i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Tilbakesporing til enkeltpersoner er utelukket på grunn av anonymiseringen.

Bare hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR brukes «Web Extend» i den eksisterende databasen til å tilføye ytterligere informasjon om individuell bruksatferd på nettstedet vårt. På bakgrunn av en informasjonskapselbasert analyse kan for eksempel visse opplysninger om bestillinger som allerede er lagt inn, men også om klikkbaserte produktinteresser, tilordnes en tidligere lagret kontakt og deretter evalueres. All denne informasjonen behandles utelukkende på en pseudonymisert måte.

Evalueringen av informasjonskapsler fra «Web Extend» gjør det blant annet mulig å vise interessebasert annonsering til den aktuelle kontakten på grunnlag av den analyserte bruksatferden på nettsiden vår. Disse informasjonskapslene er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller mobilenhet. Kontaktene som er lagret i databasen, kan dermed vises reklame som med stor sannsynlighet vil samsvare med de respektive produkt- og informasjonsinteressene. Databehandlingen knyttet til bruk av Web Extend, som går utover lagring av kontakter i databasen og overføring av anonymiserte bestillingsdata fra databasen, skjer kun med ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen fjerner du haken ved siden av innstillingen for «Emarsys Web Extend»i verktøyet for informasjonskapselsamtykke som er integrert på nettstedet.

Vi har inngått en databehandleravtale med Emarsys, der vi forplikter Emarsys til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet vårt og ikke videreformidle dem til tredjeparter.

Ytterligere informasjon og personvernsbestemmelsene til Emarsys kan sees her: https://www.emarsys.com/privacy-policy/

14. Verktøy og annet

14.1 One Trust

For å oppnå effektivt brukersamtykke for informasjonskapsler og informasjonskapselbaserte applikasjoner som krever samtykke benytter dette nettstedet samtykkeverktøyet for informasjonskapsler fra One Trust Technology Limited, hovedkontor, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Storbritannia (UK), kontor i Tyskland: Sonnenstrasse 31, 5. Stock, D-80331 München, Tyskland.

Cookie-samtykke-verktøyet vises for brukeren i form av et interaktivt brukergrensesnitt når man besøker nettsiden. Her kan man samtykke til visse informasjonskapsler og/eller cookiebaserte funksjoner gjennom å krysse i respektive boks. Verktøyet blokkerer innstillingen av alle informasjonskapsler som krever samtykke inntil den respektive brukeren gir samtykke ved å krysse av i boksen. Dette sikrer at slike informasjonskapsler kun settes på den respektive sluttenheten til brukeren dersom samtykke er gitt. Verktøyet setter teknisk nødvendige informasjonskapsler for å lagre dine innstillinger. Personlige brukeropplysninger behandles i allmenhet ikke her.

Om, i enkelttilfeller, personopplysninger (som IP-adresse) behandles med hensikt å lagre eller logge innstillingene skjer denne behandlingen i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i en juridisk kompatibel, brukerspesifikk og brukervennlig samtykkebehandling for informasjonskapsler og derfor i en rettssamsvarende utforming av nettstedet vårt.

Et annet rettslig grunnlag for den beskrevne databehandlingen er art. 6 avsnitt 1 bokstav c GDPR. Som behandlingsansvarlig er vi underlagt den juridiske forpliktelsen til å gjøre bruken av teknisk unødvendige informasjonskapsler avhengig av den respektive brukerens samtykke. Ytterligere informasjon om databruk av OneTrust finner du i OneTrusts personvernerklæring på https://www.onetrust.com/privacy-notice/.

14.2 Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker såkalte webskrifter levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google») for enhetlig gjengivelse av skrifter. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige webskriftene inn i nettleserbufferen for å vise tekster og fonter riktig.

For dette formålet må nettleseren du bruker, koble seg til Googles servere. Dette kan også føre til overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA. På denne måten får Google vite at nettstedet vårt har blitt åpnet via din IP-adresse. Bruken av Google Web Fonts skjer ut fra hensynet til en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre nettilbud. Dette representerer en berettiget interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter Web Fonts, brukes en standardskrift på datamaskinen din.

For mer informasjon om Google Web Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernregler: https://www.google.com/policies/privacy/

14.3 Zenloop

Denne nettsiden samarbeider med zenloop GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin («zenloop»). Zenloop er en Business-to-Business-basert Software-as-a-Service-plattform som gjør det mulig for oss å samle inn og analysere tilbakemeldinger fra våre kunder gjennom ulike kanaler. På denne måten kan vi tilpasse og forbedre tilbudene våre for å innfri behovene til kundene våre.

Via zenloop kan spesifikke undersøkelser om våre tjenester opprettes og sendes til kunder (respondenter) på e-post. Forsendelsen vil kun skje med uttrykkelig samtykke fra kunden i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

For å evaluere undersøkelsen samler zenloop inn, i den grad respondentens har gitt sitt samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav til en GDPR, for det første dennes e-postadresse. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst med fremtidig virkning.

For det andre samler og lagrer zenloop eventuelle svar fra respondenter, som, avhengig av undersøkelsen, også kan inneholde personopplysninger som for- og etternavn, og evaluerer dem på våre vegne. Dersom svar på undersøkelsene inneholder personopplysninger, skjer behandlingen i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i den statistiske evalueringen av brukertilfredshet og den påfølgende optimaliseringen av vårt nettilbud.

Vi har inngått en databehandleravtale med Zenloop, der vi forplikter zenloop til å beskytte dataene til besøkende på nettstedet vårt og ikke videreformidle disse til tredjeparter.

Ytterligere informasjon om databruk av zenloop finner du i zenloops personvernerklæring på https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

15. Den registrertes rettigheter

15.1 Den gjeldende personvernloven gir deg omfattende personvernrettigheter (informasjons- og intervensjonsrettigheter) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, som vi vil informere deg om nedenfor:

Rett til informasjon etter art. 15 i GDPR: Spesielt har du rett til informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss, behandlingsformålene, kategoriene av de behandlede personopplysningene, mottakerne eller kategoriene av mottakere som dataene dine har blitt eller vil bli videreformidlet til, den planlagte lagringsperioden eller kriteriene for fastsettelse av lagringsperioden, retten til retting, sletting, begrensning av behandling, innsigelse mot behandling, klage til en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dataene dine hvis vi ikke har samlet dem fra deg, automatisert beslutningstaking inkludert profilering og om nødvendig, adekvat informasjon om logikken som er involvert og omfanget og de tilsiktede effektene av slik behandling, samt din rett til å bli informert om garantiene i henhold til art. 46 GDPR når dataene dine videresendes til tredjeland;

Rett til retting etter art. 16 GDPR: Du har rett til umiddelbar retting av uriktige data om deg og/eller komplettering av dine ufullstendige data som er lagret hos oss;

Rett til sletting etter art. 17 GDPR: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet dersom forutsetningene i art. 17 avsnitt 1 GDPR er oppfylt. Denne retten foreligger imidlertid særlig ikke dersom behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;

Rett til begrensning av behandlingen i henhold til art. 18 GDPR: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses så lenge nøyaktigheten av dine opplysninger, som du har bestridt, blir kontrollert, dersom du nekter å slette dataene dine på grunn av ikke-tillatt databehandling og i stedet ber om at behandlingen av opplysningene dine begrenses hvis du bruker opplysningene dine til å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav etter at vi ikke lenger trenger disse opplysningene etter at formålet er oppnådd, eller hvis du har fremmet en protest på grunn av din spesielle situasjon, så lenge det ennå ikke er fastslått om våre berettigede grunner har forrang;

Rett til informasjon i henhold til art. 19 GDPR: Dersom du har gjort gjeldende rett til retting, sletting eller begrensning av behandling overfor den behandlingsansvarlige, plikter den behandlingsansvarlige å varsle alle mottakere som personopplysningene om deg er utlevert til, om denne rettingen eller slettingen av dataene eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig kostnad. Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.

Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR: Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, vanlig forekommende og maskinlesbart format eller å be om at de blir overført til en annen behandlingsansvarlig, så langt dette er teknisk mulig;

Rett til å tilbakekalle samtykke gitt i henhold til art. 7 avsnitt 3 GDPR: Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av data når som helst med fremtidig virkning. Ved tilbakekalling vil vi slette de aktuelle opplysningene umiddelbart, forutsatt at videre behandling ikke kan baseres på et rettslig grunnlag for behandling uten samtykke. Å trekke tilbake samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av ditt samtykke frem til tilbaketrekningen;

Ret til klage i henhold til art. 77 i GDPR: Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av dine personopplysninger bryter med GDPR, har du – uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler – rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har ditt bosted, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen.

16.2 RETT TIL Å PROTESTERE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER SOM EN DEL AV EN INTERESSEAVVEINING BASERT PÅ VÅR OVERVEIENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT DENNE BEHANDLINGEN AV ÅRSAKER SOM OPPSTÅR FRA DIN SPESIELLE SITUASJON MED FREMTIDIG VIRKNING..

HVIS DU BENYTTER DEG AV RETTEN TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE DATAENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL VIDERE BEHANDLING HVIS VI KAN DOKUMENTERE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL Å HEVDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅLET MED SLIK MARKEDSFØRING. DU KAN GJENNOMFØRE PROTESTEN SOM BESKREVET OVENFOR..

HVIS DU BENYTTER DEG AV RETTEN TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

16. Varighet for lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på det respektive rettslige grunnlaget, behandlingsformålet og - hvis relevant - basert på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. handels- og skatterettslige oppbevaringsperioder).

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av uttrykkelig samtykke i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR lagres disse dataene inntil vedkommende tilbakekaller sitt samtykke.

Hvis det finnes lovbestemte oppbevaringsperioder for data som kreves innenfor rammen av juridiske eller lignende forpliktelser på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR, vil disse dataene rutinemessig slettes etter at oppbevaringsperiodene har utløpt, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for kontraktsoppfyllelse eller kontraktsinitiering og/eller vi ikke har noen berettiget interesse i videre lagring.

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR, lagres disse dataene inntil vedkommende benytter sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsnitt 1 GDPR, med mindre vi kan vise til tvingende, berettigede grunner for behandlingen som oppveier interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Ved behandling av personopplysninger for formålet med direkte reklame på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR, lagres disse dataene inntil vedkommende benytter sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsnitt 2 GDPR.

Med mindre annet er angitt i den øvrige informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger ellers bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

Utgave: Januar 2022