Kontakt
FöretagskundPrivatpersonFöretagskundPrivatperson

Integritetspolicy för användning av denna webbplats

1. Information om insamling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan finner du information hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats. Personuppgifter avser alla uppgifter som kan kopplas till din identitet.

1.2 Personuppgiftsansvarig för databehandling på denna webbplats i överensstämmelse med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

LUSINI Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, tar beslut om ändamål och metoder för behandlingen av personuppgifterna.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås enligt nedan:

Anneli Bell
Hamngatan 4
211 22 Malmö, Sverige
Telefon: 040-66 67 240
E-mail: privacy-se@lusini.com

1.4 Av säkerhetsskäl och för skydd vid överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. vid en förfrågan eller begäran riktad till den personuppgiftsansvarige) använder vi SSL- eller TLS-kryptering på denna webbplats. Den krypterade anslutningen känns igen på tecknen ”https://” och symbolen med låset i webbläsarens inmatningsfält.

2. Registrering av data vid besök på vår webbplats

Om du endast går in på vår webbplats för att hämta information, dvs. utan att registrera dig eller på annat sätt ange information om dig själv, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du går in på vår webbplats samlar vi in nedan angivna data eftersom dessa är tekniskt nödvändiga för visning av webbplatsen.

 • Den webbsida som besökts
 • Datum och tidpunkt för besöket
 • Överförd datamängd i byte
 • Källa eller länk utifrån vilken du har kommit till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att förbättra stabilitet och funktion på vår webbplats. Vi lämnar inte ut några uppgifter och använder dem heller inte för andra ändamål. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna i händelse av att det finns tecken på att det förekommer olaglig användning.

3. Hosting- & Innehållsleveransnätverk

3.1 Hosted av Netlify

Vi använder oss av Netlifys, Inc., 2325 3rd St #215, San Francisco, USA ("Netlify") hosting- och innehållsleveranssystem. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Netlifys servrar. Som en del av ovan nämnda tjänster kan data även överföras till Netlifys servrar i USA för vidare bearbetning. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Netlify (”Data Processing Agreement”, tillgängligt på https://www.netlify.com/v3/static/pdf/netlify-dpa.pdf) enligt vilket Netlify förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part.

Ytterligare information finns i Netlifys dataskyddspolicy på: https://www.netlify.com/gdpr-ccpa. Bearbetning på andra servrar än ovan nämnda Netlify kommer endast att ske inom nedanstående ramar.

3.2 Shopware e-handelsprogramvara från Metaways

Vår webbplats består av en Shopware e-handelslösning från Metaways Infosystems GmbH, Schlossstraße 49 i 22967 Tremsbüttel. Shopware lagrar cookies i din webbläsare för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktioner. Till exempel är innehållet i kundvagnen, inloggningsstatusen och även CSRF-skyddet möjligt med hjälp av cookies. Shopware kan inte användas utan att du har tillåtit cookies i din webbläsare. Shopware sparar endast ID i din webbläsare, tilldelningen till respektive information sker i applikationsområdet.

Shopware använder sessionscookies för att avgöra om du har en aktiv kundvagn och om du är inloggad. Den fungerar därför som identifiering mellan din webbläsare och servern. Ingen ytterligare information förutom sessions-ID lagras i webbläsaren. Hanteringen av sessionscookies styrs på serversidan via PHP och kan ses oberoende av Shopware.

Dessutom genererar Shopware en individuell CSRF-cookie när du besöker webbplatsen så att du kan hantera de enskilda områdena av webbplatsen. Därutöver sätts en SLT-cookie som gör att vi kan känna igen dig när du återvänder till vår webbplats, även om sessionen redan har löpt ut. SLT-cookien kan avaktiveras i din webbläsares grundinställningar. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Metaways Infosystems GmbH i enlighet med artikel 28 i GDPR.

3.3 Cloudinary

På vår webbplats använder vi oss av ett så kallat innehållsleveransnätverk som tillhandahålls av Cloudinary Ltd., 3400 Central Expressway, Suite 110, Santa Clara, CA 95051, USA (”Cloudinary”). Ett innehållsleveransnätverk är en onlinetjänst som möjliggör spridning av stora mediefiler (t.ex. grafik, webbsideinnehåll eller skript) via ett nätverk av internetanslutna servrar som är regionalt spridda. Tack vare nyttjandet av Cloudinarys innehållsleveransnätverk kan vi förbättra laddningshastigheten på vår webbplats ytterligare.

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker och effektiv webbplats vars funktion och stabilitet vi kontinuerligt kan förbättra.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cloudinary (Cloudinary Data Processing Addendum, tillgängligt på https://cloudinary-res.cloudinary.com/image/upload/CloudinaryCustomerDataProcessingAddendumDecember2019.pdf) enligt vilket Cloudinary förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Cloudinary från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa. Ytterligare information finns i Cloudinarys dataskyddspolicy på https://cloudinary.com/privacy.

4. Cookies

För att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och kunna tillhandahålla vissa funktioner använder vi oss av så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. En del av våra cookies tas bort efter att webbsessionen har avslutats, det vill säga efter det att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet även sedan webbläsaren stängts ned, vilket ger oss möjlighet att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). I det senare fallet hittar du lagringstiden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I den mån våra cookies även behandlar personuppgifter sker detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR antingen med syfte att fullgöra ett avtal, enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR om samtycke lämnats eller enligt artikel 6 avsnitt 1f i GDPR för tillvaratagande av vårt berättigade intresse att erbjuda bästa möjliga funktion, användarvänlighet och effektivitet på vår webbplats. Vi involverar även partners med säte i tredje land, inklusive USA. Dataöverföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas om den relevanta behandlingen eller hos partnern i samband med denna integritetspolicy.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du får information om vår användning av cookies, och i varje enskilt fall kan bestämma om du vill godkänna cookies eller avvisa dem helt eller delvis. Observera att webbplatsen kan begränsas i sin funktion om du avvisar cookies.

5. Kontakt

5.1 Freshdesk

Vi använder e-mailticketsystemet från Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, Kalifornien 94403, USA ("Freshdesk") för att behandla kundförfrågningar. Om användare av vår webbplats skickar kontaktförfrågningar via e-mail, lagras och organiseras dessa i ticketsystemet för att möjliggöra kronologisk bearbetning och för att förbättra serviceupplevelsen.

Personuppgifter som lämnats i samband med förfrågan, minimum förnamn, efternamn och e-mailadress, samlas in för att kunna organisera förfrågningarna och deras behandling. Dessa överförs till Freshdesk, lagras och läses där.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av en effektiv utformning av vår kundservice, att svara på dina förfrågningar så snabbt som möjligt och att optimera vårt utbud av tjänster i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal ("Data Processing Addendum", tillgängligt på https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/) med Freshdesk, med vilket vi ålägger Freshdesk att skydda våra kunders data och inte ge dem vidare till tredje part. För överföring av data utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet förlitar sig Freshdesk på EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Dina uppgifter kommer att raderas när din förfrågan har behandlats. Detta gäller om det visar sig att ärendet är avklarat och under förutsättning att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som står i strid med detta.

För mer information om Freshdesks dataskydd, besök https://www.freshworks.com/privacy/

5.2 Kontaktar oss

I samband med att du kontaktar oss (t.ex. via ett kontaktformulär eller e-mail) samlas dina personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in om du använder ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Uppgifterna som samlas in lagras och används uteslutande i syfte att ge dig svar i ditt ärende, dvs. för att kontakta dig, och för att den tekniska administrationen ska fungera. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse att ge dig svar i ditt ärende i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om du kontaktar oss i syfte att ingå ett avtal behandlar vi även dina personuppgifter med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina kontaktuppgifter raderas när ditt ärende är avslutat. Detta gäller om det visar sig att ärendet är avklarat och under förutsättning att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som står i strid med detta.

5.3 Userlike (Userlike UG (begränsat ansvar))

Vi använder programverktyg från Userlike UG (begränsat ansvar), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) för att samla in anonym data för webbanalys och för att driva ett livechattssystem, som användas för att besvara livesupportfrågor. Användarprofiler kan skapas från denna anonyma data under ett pseudonym. Därtill kan cookies komma att användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i webbplatsbesökarens webbläsare. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt behandlar personuppgifter, så sker detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR på basis av vårt berättigade intresse av effektiv kundservice och den statistiska analysen av användarbeteende i optimeringssyfte av webbplatsen. Uppgifter som samlas in med Userlikes programverktyg kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte heller att användas för att via personuppgifter kopplas samman med bäraren av ett pseudonym, utan ett separat medgivande från den berörda personen. Om du inte vill att det ska ske någon lagring av cookies i din webbläsare i framtiden, så kan du ställa in detta i webbläsaren alternativt radera redan lagrade cookies. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats kan komma att försämras eller sluta fungera helt. Du kan när som helst med framtida verkan invända mot insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil, genom att kontakta oss på den angivna mailadressen under punkt 1.3.

6. Databehandling vid öppnande av ett kundkonto

Enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR fortsätter vi att samla in och behandla uppgifter om du delger oss dessa för fullgörande av ett avtal eller för öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive formulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige på ovan angivna adress. Efter att ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas under förutsättning att alla ingångna avtal har slutförts, samt att det inte finns några lagliga (skatte- och handelsrättsliga) lagringstider som talar emot och att vi inte har något berättigat intresse av ytterligare lagring.

7. Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev per e-mail

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som skickas ut från vår webbplats behöver vi din e-maildress samt information som ger oss möjlighet att kontrollera att det är du som står bakom den angivna e-mailadressen och att du godkänner att vi skickar nyhetsbrevet till dig. Ytterligare uppgifter samlas endast in om du godkänner det. Dessa uppgifter används endast för utskick av efterfrågad information och lämnas inte ut till tredje part.

Uppgifterna du anger i formuläret för anmälan till vårt nyhetsbrev behandlas enbart på grundval av ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke till lagring och användning av dina uppgifter och din e-maildress för utskick av nyhetsbrevet, till exempel via länken för avregistrering som finns i nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallandet.

Uppgifterna du tillhandahåller oss för prenumeration på nyhetsbrevet lagras endast tills du avregistrerar dig och raderas efter det att du avbeställt nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras hos oss för andra ändamål berörs inte.

7.2 Utskick av nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du har uppgett din e-maildress i samband med att du köpt en produkt eller tjänst från oss förbehåller vi oss rätten att göra regelbundna utskick med erbjudanden om liknande produkter eller tjänster från vårt sortiment. För att göra detta behöver vi enligt § 7, avsnitt 3 i UWG (lagen mot illojal konkurrens) inte inhämta något särskilt samtycke från dig. Databehandlingen sker i detta fall enbart med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad direktmarknadsföring enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om du tidigare har avvisat denna typ av användning av din e-mailadress kommer vi inte att skicka några e-mailmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-mailadress i ovan nämnda marknadsföringssyfte genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som anges ovan. Så fort vi har tagit emot din invändning slutar vi att använda din e-mailadress i marknadsföringssyfte.

7.3 Utskick av nyhetsbrev via Emarsys eMarketing Systems GmbH

Våra nyhetsbrev skickas ut via tekniktjänsteleverantören Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, A-1150 Wien (”Emarsys”), till vilka vi lämnar ut de uppgifter du angett i samband med anmälan till nyhetsbrevet. Utlämningen av uppgifterna sker i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av ett reklameffektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Uppgifterna du har angett för prenumerationen på nyhetsbrevet (t.ex. e-mailadress) lagras på Emarsys servrar i EU.

Emarsys använder denna information för utskick och för statistisk analys av nyhetsbrevet på uppdrag av oss. För analysen innehåller e-mailmeddelandena så kallade spårpixlar (web beacons), digitala bilder som består av en enda pixel, som lagras på vår webbplats. Det ger oss möjlighet att se om mottagaren har öppnat ett nyhetsbrev och vilka länkar denne i så fall har klickat på. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan vi även få information om ifall användaren utfört en viss aktivitet (t.ex. köpt en produkt på vår webbplats) efter det att denne klickat på länken i nyhetsbrevet. Utöver detta registreras teknisk information (t.ex. tidpunkt, IP-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna samlas endast in i pseudonymiserad form och kopplas inte till dina andra personuppgifter. Det är omöjligt att koppla uppgifterna direkt till din identitet. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten från analyserna kan användas för anpassning av framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du vill motsätta dig analys av data för statistiska ändamål måste du avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Emarsys, enligt vilket Emarsys förbinder sig att skydda våra kunders data och inte lämna ut dem till tredje part. På följande länk finner du Emarsys dataskyddspolicy: https://emarsys.com/privacy-policy/.

7.4 Reklam via vanlig post

Med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och – i den mån du har gett oss ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet – enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, och använda dessa uppgifter för att per post skicka intressanta erbjudanden och information om produkter som kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst motsätta dig lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande med din invändning till den personuppgiftsansvarige.

7.5 E-mailutskick till de som lämnat varor i kundvagnen

Om du ångrar ditt planerade köp hos oss innan du hunnit genomföra beställningen har du möjlighet att bli påmind om innehållet i din virtuella kundvagn vid ett tillfälle via e-mail från oss. Den enda obligatoriska informationen som vi behöver för att skicka denna påminnelse är din e-mailadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder oss av det så kallade single-opt-in-förfarandet för att skicka e-mail, vilket säkerställer att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har angivit din e-mailadress och därmed gett ditt samtyckte till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR för att skicka en kundvagnspåminnelse.

Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-mailadress. De uppgifter vi samlar in när du registrerar dig för vår e-mailaviseringstjänst används strikt för det avsedda ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig från kundvagnspåminnelserna genom att skicka ett meddelande till personuppgiftsansvariga som nämns ovan. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-mailadress att raderas omedelbart från vår e-maillista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket tillåts enligt lag och som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

8. Databehandling för genomförande av beställning

8.1 Överföring av bildfiler för genomförande av beställning via e-mail

På vår webbplats erbjuder vi kunden möjlighet att beställa personanpassade produkter genom att överföra bildfiler via e-mail. Det uppladdade bildmotivet används då som förlaga för personanpassning av den valda produkten. Kunden använder sin e-mailadress för att skicka en eller flera bildfiler från lagringsutrymmet på sin egen enhet till oss. Vi registrerar, lagrar och använder filerna som överförts på detta sätt uteslutande för att skapa den personanpassade produkten enligt dess beskrivning på vår webbplats. I vilken utsträckning de överförda bildfilerna lämnas ut till externa leverantörer för förberedelse och genomförande av beställningen får du explicit information om i följande stycken. Utöver detta sker ingen utlämning av bildfilerna. Ifall de överförda filerna med de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder på en person som kan identifieras) sker alla former av nyss nämnda databehandling enbart i syfte att genomföra din onlinebeställning enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR.

8.2 De personuppgifter vi samlar in inom ramen för fullgörande av ett avtal lämnas ut till det transportföretag vi anlitar om detta är nödvändigt för att produkten ska kunna levereras. Dina betalningsuppgifter lämnas ut inom ramen för betalningsprocessen till din angivna bank om detta är nödvändigt för att betalningen ska kunna genomföras. Den rättsliga grunden för vår utlämning av dina personuppgifter i det här fallet är artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Om vi enligt avtal är skyldiga dig uppdateringar av digitala varor eller varor med digitala inslag, så använder vi de kontaktuppgifter du lämnat vid beställningen (namn, adress, e-mailadress) för att informera dig, inom ramen för våra juridiska informationsskyldigheter i enlighet med artikel 6 avsnitt 1c i GDPR, via en lämplig kommunikationskanal (t.ex. per post eller e-mail) om kommande uppdateringar inom den period som lagen föreskriver. Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för meddelanden om uppdateringar, som vi är skyldiga till och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning det är nödvändigt för informationen i fråga.

Vid genomförande av din beställning samarbetar vi med nedan angivna tjänsteleverantörer, som hjälper oss att fullgöra slutna avtal, antingen helt eller delvis. Vi lämnar ut olika typer av personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer enligt nedan.

8.3 För att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra kunder samarbetar vi med externa fraktföretag. Vi lämnar ut ditt namn och din leveransadress, och om det är nödvändigt för leveransen även ditt telefonnummer, till det aktuella fraktföretaget i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Syftet är endast att din produkt ska kunna levereras.

8.4 Utlämning av personuppgifter till fraktföretag

PostNord

Om din produkt levereras av PostNord (PostNord Sverige AB, Terminalvägen 24,171 73 Solna, Sverige) delger vi PostNord din e-mailadress i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR innan produkten levereras för att kunna planera in en tidpunkt för leveransen eller för att meddela dig om leveransen, i den mån du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall lämnar vi för leveransen endast ut mottagarens namn och leveransadress till PostNord i enlighet med artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina uppgifter lämnas enbart ut om det är nödvändigt för leverans av produkten. I detta fall är det inte möjligt att organisera någon tidpunkt för leveransen med PostNord. Du kan inte heller få någon information om leveransen i förväg.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida användning av personuppgifter genom att kontakta ovan angivna personuppgiftsansvarige eller PostNord. Mer information om dataskydd finns på PostNords webbplats: https://www.postnord.se/.

8.5 Nyttjande av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

Saferpay/ PayUnity

Om betalningen sker via Saferpay/PayUnity lämnas utöver beställningsinformation även de uppgifter du angivit inom ramen för beställningsprocessen ut till SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg (nedan omnämnt som ”SIX”). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, avsnitt 1b i GDPR. Dina uppgifter lämnas uteslutande ut för att betalningen ska kunna genomföras med hjälp av betaltjänstleverantören SIX och endast om det är nödvändigt. Mer information om dataskydd finns på SIX webbplats: https://www.six-payment-services.com.

8.6 Kreditprövning

I de fall vi levererar produkten innan du betalat den (t.ex. vid betalning via faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grundval av matematiska och statistiska metoder för att tillvarata vårt berättigade intresse av att bedöma betalningsförmågan hos våra kunder. Vi lämnar ut de uppgifter som är nödvändiga för kreditprövningen enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR till följande leverantör:

CRIF GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetspoäng (så kallade score-värden). I den mån det finns information om score i kreditupplysningen är denna framtagen utifrån vetenskapligt erkända matematiska och statistiska metoder. När score-värdet beräknas vägs även adressuppgifter in, om än inte uteslutande. Kreditupplysningen, som ger en statistikbaserad bild av din sannolika betalningsförmåga, används som utgångspunkt när vi fattar beslut om upprättande, genomförande och uppsägning av ett avtalsförhållande. Du kan när som helst invända mot denna typ av databehandling genom ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till tidigare nämnd kreditupplysningsleverantör. Vi kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att genomföra betalningen enligt avtal.

8.7 I de fall vi levererar produkten innan du betalat den (t.ex. vid betalning via faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grundval av matematiska och statistiska metoder för att tillvarata vårt berättigade intresse av att bedöma betalningsförmågan hos våra kunder. Vi lämnar ut de uppgifter som är nödvändiga för kreditprövningen enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR till följande leverantör:

Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetspoäng (så kallade score-värden). I den mån det finns information om score i kreditupplysningen är denna framtagen utifrån vetenskapligt erkända matematiska och statistiska metoder. När score-värdet beräknas vägs även adressuppgifter in, om än inte uteslutande. Kreditupplysningen, som ger en statistikbaserad bild av din sannolika betalningsförmåga, används som utgångspunkt när vi fattar beslut om upprättande, genomförande och uppsägning av ett avtalsförhållande. Du kan när som helst invända mot denna typ av databehandling genom ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till tidigare nämnd kreditupplysningsleverantör. Vi kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att genomföra betalningen enligt avtal.

8.8 Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra dina uppgifter till vår inkassoleverantör

Preventia Finans AB, Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg

om vårt betalningsanspråk inte har reglerats trots tidigare påminnelser. I detta fall kommer fordran att drivas in direkt av inkassoleverantören. Syftet med att vidarebefordra dina uppgifter är att uppfylla avtalet, enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR och för att skydda vårt legitima intresse av ett effektivt och fungerande betalningsanspråk i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

9. Onlinemarknadsföring

9.1 Facebook-pixel för kategorisering av anpassade målgrupper (med verktyg för samtycke till cookies)

Inom ramen för vårt onlineutbud använder vi oss av den så kallade Facebook-pixeln med aktiverad, automatisk matchning (eng. Automatic Advanced Matching) från det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Om en användare klickar på någon av våra annonser som visas på Facebook placerar Facebook-pixeln en kod på den webbadress användaren klickar in sig på. Om vår sida tillåter överföring av data till Facebook via pixeln skrivs denna webbadress-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår sida själv lagrar. Denna cookie tolkas då av Facebook-pixeln och möjliggör överföring av data till Facebook.

Med hjälp av denna Facebook-pixel kan Facebook å ena sidan kategorisera dem som klickat på vårt onlineutbud som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Facebook-Ads”) och å andra sidan samla in ytterligare data som hashade e-mails, namn, kön, stad, postnummer och födelsedatum eller telefonnummer, förutsatt att du har angett den informationen. På så sätt nyttjar vi Facebook-pixeln för att bara visa våra Facebook-annonser för de Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som uppfyller vissa kriterier (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som identifierats genom de besökta webbplatserna) som vi delger Facebook (så kallade ”anpassade målgrupper”). Facebook-pixeln hjälper oss också att säkerställa att våra Facebook-annonser överensstämmer med användarnas potentiella intressen och inte upplevs som störande. Det hjälper oss att analysera effekten i Facebook-annonserna så att vi kan göra statistik och bedriva marknadsforskning utifrån information om ifall ett besök på vår webbplats föranletts av att användaren klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

De insamlade uppgifterna visas i anonymiserad form. Vi kan följaktligen inte koppla dem till en enskild användares identitet. Facebook lagrar och behandlar däremot uppgifterna för att det ska finnas en koppling till respektive användarprofil och för att kunna använda dem i marknadsföringssyfte i enlighet med Facebooks riktlinjer om dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook och deras partner använder uppgifterna för att visa annonser på och utanför Facebook.

Den databehandling som utförs inom ramen för användningen av Facebook-pixeln sker, i överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i webbsidans integrerade verktyg för godkännande/avvisande av cookies bredvid inställningarna för Facebook-pixeln.

9.2 Användning av Google Ads konverteringsspårning

På denna webbplats används annonsprogrammet Google Ads och i detta sammanhang även den konverteringsspårning som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

Vi utnyttjar Google Ads för att göra användarna uppmärksamma på våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av olika marknadsföringsmetoder. Utifrån de data som kommer fram i samband med annonskampanjerna kan vi utvärdera hur effektiva de olika typerna av marknadsföring är. Vi strävar alltså efter att visa annonser som du kan vara intresserad av, utforma webbplatsen så att den blir intressantare för dig och göra en rimlig uppskattning av kommande marknadsföringskostnader.

Cookies som syftar till konverteringsspårning lagras när användaren klickar på någon av Google Ads annonser. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies är normalt sett aktiva i 30 dagar och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Om användaren går in på vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande är aktiv kan Google och vi se ifall användaren har länkats vidare till denna sida efter att ha klickat på annonsen. Alla Google Ads-kunder tilldelas olika cookies. Det är därför inte möjligt att spåra några cookies via Google Ads-kundernas webbplatser. Informationen som inhämtas med hjälp av dessa konverteringscookies används för sammanställning av konverteringsstatistik åt de Google Ads-kunder som har valt att nyttja konverteringsspårning. Kunderna får information om hur många användare som har klickat på annonsen och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte någon information som kan användas för att identifiera en person.

Inom ramen för användningen av Google Ads kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

Mer information om den databehandling som sker inom ramen för Google Ads konverteringsspårning och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter, i synnerhet inställningen av konverteringscookies på slutenheten (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies.

Du kan också motsätta dig framtida lagring av cookies via Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996

För att adressera användare vars data vi har fått i samband med affärsmässiga eller affärsliknande relationer, på ett ännu mer intressebaserat reklamsätt så använder vi funktionen Kundmatchning som en del av Google Ads. För att göra detta överför vi elektroniskt en eller flera filer med samlade kunddata (främst e-postadresser och telefonnummer) till Google. Google har inte tillgång till faktiska data, utan krypterar automatiskt informationen i kundfilerna under överföringsprocessen med hjälp av en speciell algoritm. Den krypterade informationen kan då endast användas av Google för att tilldela den till befintliga Google-konton som den registrerade har skapat. Detta gör att personlig reklam kan spelas ut via alla Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.

Vi har dessutom ställt in Enhanced Conversion (förbättrade konverteringar). Detta är en funktion som förbättrar konverteringsspårningens noggrannhet samtidigt som användarens integritet skyddas genom att utöka befintliga konverteringstaggar med hashad förstapartskonverteringsdata från webbplatsen. Att hasha förstapartsdata innan de skickas till Google Ads säkerställer användarens integritet genom att personlig information, som namn och e-mailadress, skyddas.

För att optimera innehållet på vår webbplats och mäta framgången för annonskampanjer, spårar vi med hjälp av Google Analytics och Google Ads beteendet hos våra webbplatsbesökare. Spårningen sker naturligtvis endast om du har gett ditt samtycke via cookie-bannern.

Vi vill också påpeka att om inget samtycke har getts till personlig spårning kommer en icke-personlig och cookiefri analys att ske. Följande data behandlas:

Funktionsbaserad information (t.ex. rubriker som passivt lagts till av webbläsaren):

 • Tidsstämpel
 • Användaragent
 • Hänvisningsadress

Aggregerad eller icke-personlig data:

 • En indikation på om den aktuella sidan eller en föregående sida under användarens navigering på webbplatsen innefattar information om annonsklick i webbadressen (till exempel GCLID eller DCLID)
 • Boolesk information om samtyckesstatus
 • Slumptal som genereras vid inläsning av respektive sida På så sätt kan vi förstå flödet av besökarna till vår webbplats (men inte individuellt användningsbeteende).

Kunddata överförs endast till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Mer information om Googles dataskyddsåtgärder i relation till Kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

9.3 Google Marketing Platform

På denna webbplats används onlinemarknadsföringsverktyget Google Marketing Platform som erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”GMP”).

GMP använder cookies för att visa relevanta annonser för användarna, förbättra statistiken för effektivare kampanjer eller för att förhindra att en användare får se samma annonser flera gånger. Google använder en cookie-ID för att registrera vilka annonser som förekommer i en specifik webbläsare och kan på så sätt förhindra att dessa visas flera gånger.

GMP kan även, med hjälp av en cookie-ID, registrera så kallade konverteringar kopplade till användarnas klick på annonser. Det registreras exempelvis om en användare ser en GMP-annons och vid ett senare tillfälle använder samma webbläsare för att gå in på annonsörens webbplats, och sedan köper något på denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies inga personuppgifter.

I och med det integrerade marknadsföringsverktyget upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi kan inte påverka hanteringen eller vidare användning av de data som samlas in av Google vid användning av detta verktyg och vill därför ge dig den information vi har för närvarande: I och med användning av GMP får Google information om att du har gått in på den aktuella sidan på vår webbplats eller att du har klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig på en Google-tjänst kan Google härleda besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller om du inte är inloggad finns det viss sannolikhet att leverantören registrerar och lagrar din IP-adress. Inom ramen för användningen av GMP kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter, i synnerhet inställningen av konverteringscookies på slutenheten (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies.

På nedan angivna internetadress finner du mer information om GMP:s dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

9.4 Microsoft Advertising

Vi använder conversion tracking från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft placerar en cookie på din dator om du har nått vår webbsida via en Microsoft Advertising-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbsida och cookien fortfarande är aktiv, kan vi och Microsoft se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida (konverteringssida). Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik, det vill säga för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Detta ger oss det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa av information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

9.5 Nyttjande av annonsnätverk

AWIN annonsnätverk

Vi utnyttjar det annonsnätverk som tillhandahålls av AWIN AG, Eichhornstraße 3, DE-10785 Berlin (nedan omnämnt som ”AWIN”). Inom ramen för spårningstjänsterna lagrar AWIN, i syfte att dokumentera transaktioner (t.ex. av potentiella kunder), cookies på användarnas enheter när de besöker webbplatser som tillhör deras kunder eller utnyttjar andra onlineerbjudanden från deras kunder (t.ex. registrering för prenumeration på ett nyhetsbrev eller beställning av en produkt online). Dessa cookies syftar endast till att koppla en annons eller ett erbjudande till rätt faktura inom ramen för nätverket.

I en cookie placeras endast information om när användaren klickat på en viss annons på sin enhet. I AWIN:s spårningscookies sparas en unik sifferkod, som dock inte kan användas för identifiering av den enskilde användaren., med vars hjälp annonsörens partnerprogram kan registrera publicisten och tidpunkten för händelsen (när användaren har klickat eller fått se en annons). I detta sammanhang samlar AWIN också in information om den enhet utifrån vilken transaktionen genomförs, t.ex. operativsystem eller webbläsare. Om informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna databehandlingen på grundval av vårt berättigade ekonomiska intresse av att kunna genomföra provisionsbetalningar med AWIN enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Om du inte vill att det ska ske någon lagring av cookies i din webbläsare kan du ställa in detta i webbläsaren. I webbläsaren kan du avaktivera lagring av cookies i Internetalternativ, begränsa din användning till vissa webbplatser eller ställa in webbläsaren så att du får ett meddelande varje gång det skickas en cookie. Observera att du i detta fall kan behöva räkna med försämrad funktion eller att onlineerbjudandena inte visas på rätt sätt. Du kan också radera cookies när som helst. Om du gör det försvinner den information som lagrats i dessa från din enhet.

Ytterligare information om den databehandling som utförs av AWIN finns i företagets integritetspolicy, som finns här: https://www.awin.com/se/juridisk-information.

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke går du till väga som beskrivits ovan.

10. Webbanalystjänster

10.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals

På denna webbplats används Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder så kallade cookies, som är små textfiler som lagras på din enhet och möjliggör analys av hur du använder webbsidan. Den information cookien tar fram om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs normalt till en Google-server där den lagras. I detta sammanhang kan vi också komma att överföra data till Google LLC:s server i USA. På denna webbplats används Analytics-funktionen UserID för att spåra interaktionsdata. Denna UserID anonymiseras och krypteras och sammanförs inte med andra data. Användningen av Google (Universal) Analytics sker endast med tillägget ”_anonymizeIp()”, som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en person. I och med detta tillägg förkortas din IP-adress av Google inom Europeiska unionens medlemsstater och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall sker en överföring av den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA innan den förkortas.

På uppdrag av oss använder Google informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användning av webbplatsen och internet. IP-adressen som inom ramen för Google (Universal) Analytics överförs från din webbläsare sammanförs inte med några andra data från Google.

Google Analytics erbjuder en särskild funktion, så kallade demografiska egenskaper, utöver det sammanställning av statistik över användarnas ålder, kön och intressen utifrån analys av intressebaserad reklam och med hjälp av data från tredjepartsleverantörer. Detta ger oss möjlighet att definiera och differentiera användargrupper på webbplatsen så att vi kan specialanpassa vår marknadsföring till olika målgrupper. Det är dock inte möjligt att identifiera en specifik person utifrån de demografiska egenskaperna.

Mer information om den databehandling som utförs av Google Analytics och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Alla typer av databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet användning av Google Analytics-cookies för inhämtning av information på den enhet som används, sker endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Utan ditt lämnade samtycke sker ingen användning av Google Analytics när du går in på vår webbplats.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för användningen av Google Analytics, enligt vilket Google förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Google från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv

Som tilläggsprodukt i Google Analytics används på denna webbplats även tjänsten Google Signals. Google Signals ger oss möjlighet att sammanställa rapporter som innefattar flera enheter (så kallad ”Cross Device Tracking”). Ifall du har aktiverat ”personanpassade annonser” i inställningarna på ditt Google-konto och anslutit en internetkompatibel enhet till ditt Google-konto, kan Google, om du har samtyckt till användning av Google Analytics i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR (se ovan), utföra analys av flera enheter och utifrån detta sammanställa databasmodeller. I detta sammanhang inbegrips alla webbplatsbesökarnas inloggningar och de olika typer av enheter som de använt medan de varit inloggade på ett Google-konto och utfört en konvertering. Dessa data visar bland annat på vilken enhet du klickat på en annons för första gången och på vilken enhet efterföljande konvertering skett. Vi får inga personuppgifter från Google i samband med detta, utan endast utifrån statistik som sammanställts av Google Signals. Du kan välja att avaktivera funktionen ”personanpassade annonser” i inställningarna i ditt Google-konto om du inte vill att dina enheter ska analyseras på detta sätt.

För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Mer utförlig information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln

10.2 Google Analytics 4

Den här webbplatsen använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), för att analysera användningen av webbplatser.

Vid nyttjande av Google Analytics 4 används så kallade "cookies" som standard. Cookies är textfiler som lagras på din slutenhet och möjliggör en analys av din webbplatsanvändning. Informationen som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen som nerkortat överförs av din enhet, se nedan) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras och bearbetas där. Detta kan också leda till att information överförs till Google LLCs servrar baserade i USA, där informationen kan bearbetas vidare.

Vid användningen av Google Analytics 4 samlas IP-adressen, som överförs av din slutenhet när du använder webbplatsen, alltid in och behandlas automatiskt och som standard endast på ett anonymiserat sätt, så att den insamlade informationen inte kan kopplas direkt till en person. Denna automatiska anonymisering görs genom att Google tar bort de sista siffrorna i IP-adressen som överförs av din slutenhet inom EU:s medlemsländer (EU) eller andra avtalsanslutna stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

På uppdrag från oss använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter eller ditt användningsbeteende och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din webbplats- och internetanvändning. Den nerkortade IP-adressen som överförs av din slutenhet som en del av Google Analytics 4 slås inte samman med annan Google-data. Data som registreras som en del av vår användning av Google Analytics 4 sparas i 26 månader och raderas sedan. En speciell funktion i Google Analytics 4, kallat ”demografiska egenskaper”, möjliggör också skapandet av statistik med uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsanvändare baserat på en utvärdering av intresserelaterad reklam och med hjälp av tredjepartsinformation. Detta gör det möjligt att bestämma och skilja mellan användargrupper av webbplatsen i syfte att målgruppsoptimera marknadsföringsåtgärder. Data som samlas in via de "demografiska egenskaperna" kan dock inte tilldelas en specifik person och därför inte till dig personligen. Dessa data som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" sparas i två månader och raderas sedan.

Alla typer av databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet användning av Google Analytics-cookies för inhämtning av information på den enhet som används, sker endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Utan ditt lämnade samtycke sker ingen användning av Google Analytics 4 när du går in på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Som en tilläggsprodukt av Google Analytics 4 kan tjänsten Google Signals även användas på denna webbplats. Google Signals ger oss möjlighet att sammanställa rapporter som innefattar flera enheter (så kallad ”Cross Device Tracking”). Ifall du har aktiverat ”personanpassade annonser” i inställningarna på ditt Google-konto och anslutit en internetkompatibel enhet till ditt Google-konto, kan Google, om du har samtyckt till användning av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, utföra analys av flera enheter och utifrån detta sammanställa databasmodeller. I detta sammanhang inbegrips alla webbplatsbesökarnas inloggningar och de olika typer av enheter som de använt medan de varit inloggade på ett Google-konto och utfört en konvertering. Dessa data visar bland annat på vilken enhet du klickat på en annons för första gången och på vilken enhet efterföljande konvertering skett. Vi får inga personuppgifter från Google i samband med detta, utan endast statistik som sammanställts av Google Signals. Du kan välja att avaktivera funktionen ”personanpassade annonser” i inställningarna i ditt Google-konto om du inte vill att dina enheter ska analyseras på detta sätt.

För att göra detta följer du instruktionerna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Mer utförlig information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv

Som ett tillägg av Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" även användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs (användaridentiteter) kan vi få Google att skapa rapporter över flera enheter (så kallad "Cross Device Tracking"). Detta innebär att ditt användarbeteende även kan analyseras över olika enheter om du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR och om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter. Data som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den aktuella konverteringen ägde rum.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för användningen av Google Analytics 4, enligt vilket Google förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Google från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Mer information relaterat till Google Analytics 4, inklusive en kopia av de refererade standardavtalsklausulerna, finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv och https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

10.3 Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder "Google Tag Manager", en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager ger en teknisk grund för att paketera olika webbapplikationer, inklusive spårnings- och analystjänster, och att kunna kalibrera, kontrollera och bifoga villkor via ett enhetligt användargränssnitt.

Google Tag Manager själv lagrar eller läser ingen information på användarenheter. Tjänsten genomför inte heller några oberoende dataanalyser. Däremot överför Google Tag Manager din IP-adress till Google när sidan nås och kan då lagra den där. Även en överföring till Google LLCs servrar. i USA är möjligt.

Denna behandling sker endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Utan ditt lämnade samtycke kommer Google Tag Manager inte att användas när du går in på vår webbplats.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för användningen av Google Tag Manager, enligt vilket Google förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Vid överföring av data från EU till USA utgår Google från EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler som ska garantera att man i USA upprätthåller samma dataskyddsnivå som i Europa.

Ytterligare dataskyddsinformation om Google Tag Manager finns här: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=sv

Separat information om dataskyddsrelaterade tjänster och applikationer som har kombinerats i Google Tag Manager fås i de relevanta avsnitten i denna integritetspolicy.

11. Retargeting/remarketing/återmarknadsföring

Bing Ads (Microsoft Corporation)

På denna webbplats används konverteringsspårningstekniken ”Bing Ads” som tillhandahålls av Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads lagrar en cookie på din dator om du klickar på en Microsoft Bing-annons som leder dig vidare till vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies är aktiva i 180 dagar och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Om användaren går in på en sida på denna webbplats och det finns en lagrad cookie som fortfarande är aktiv där, kan Microsoft och vi se ifall användaren har länkats vidare till denna sida (konverteringssida) efter att ha klickat på annonsen. Eventuell databehandling sker i detta sammanhang med hänvisning till vårt berättigade intresse av effektiv marknadsföring i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Den information som en konverteringscookie samlar in används för sammanställning av konverteringsstatistik, dvs. registrering av hur många användare som leds vidare till en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Vi får på så sätt information om det totala antalet användare som har klickat på annonsen och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock inte någon information som kan användas för att identifiera en person. Om du inte vill bli föremål för spårning kan du motsätta dig detta genom att avaktivera Bing Ads konverteringsspårningscookie via användarinställningarna i din webbläsare. Du kommer då inte att bli en del av statistiken som sammanställs efter konverteringsspårningen. Du kan också, om du samtidigt använder avaktiveringssidan för konsumenter från EU https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val, kontrollera om Microsoft har placerat några marknadsföringscookies i din webbläsare.überprüfen, ob Werbe-Cookies von Microsoft in Ihrem Browser gesetzt werden und diese deaktivieren.

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Microsoft Bing Ads dataskyddsbestämmelser: https://privacy.microsoft.com/sv-SE/privacystatement

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke går du till väga som beskrivits ovan.

Criteo (Criteo SA)

På den här webbplatsen samlas, lagras och utvärderas information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i pseudonymiserad form med hjälp av teknologin från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samt cookie-textfiler. Criteo använder en algoritm för att analysera surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga reklambanners på andra webbplatser (så kallade publisher). Under inga omständigheter kan den insamlade informationen användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. Den används och lämnas inte heller vidare till tredje part.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa av information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Dynamic Yield

På denna sida använder vi oss av retargetingtekniken ”Dynamic Yield” som tillhandahålls av Dynamic Yield GmbH, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, Tyskland (”Dynamic Yield”).

Om du gett oss ditt samtycke analyserar vi våra användares webbplatsbesök och placerar skräddarsytt och personligt anpassat innehåll och produktrekommendationer på vår webbplats. För detta ändamål registrerar Dynamic Yield dina användningsaktiviteter på vår webbplats. Cookies används och inställningarna lagras i din webbläsares cache. Här lagras endast pseudonymiserad information under ett slumpmässigt genererat ID (pseudonym). Din IP-adress lagras endast pseudonymiserat av Dynamic Yield.

Följande data kan överföras:

 • Webbläsarinformation (typ, versionsnummer) och din slutenhets IP-adress
 • Hänvisningsadress (vilken webbplats du kom från)
 • Tid för besök, t ex datum och tid
 • Kund-ID (pseudonymiserade) om du loggar in med exempelvis ett kundkonto
 • Besökta webbplatser, visat innehåll och köpta produkter
 • Geografisk platsdata (t.ex. stad, län) via din IP-adress

Eftersom vi vidarebefordrar personuppgifter till Dynamic Yield, om du har samtyckt till databehandlig av Dynamic Yield, så har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med detta företag i enlighet med artikel 28 i GDPR (”Data Processing Addendum”, tillgängligt på https://www.dynamicyield.com/dpa/), enligt vilket leverantören förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna av oss och Dynamic Yield är baserad på artikel 6, avsnitt 1a i GDPR (uttryckligt samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen eller genom att kalla upp samtyckesbannern igen.

Användning av Dynamic Yield utan samtycke

Om du inte ger ditt uttryckliga samtycke i cookie-inställningarna (cookies consent tool) för denna tjänst kommer dina aktiviteter på vår webbplats inte att behandlas eller lagras av Dynamic Yield. Det är då inte möjligt att visa personligt innehåll eller produktrekommendationer. Tjänsten Dynamic Yield krävs dock för att visa icke-personifierat innehåll och för vissa funktioner, till exempel visning av produktlistor, text- och bildinnehåll, dynamiska overlays och navigeringselement. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är artikel 6, avsnitt 1f i GDPR (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse ligger i den attraktiva och felfria presentationen och funktionen av vår webbplats.

Om innehåll som tillhandahålls av Dynamic Yield nås på vår webbplats, kan tjänstloggfiler lagras på Dynamic Yield-sidan (t.ex. IP-adress, datum och tid för åtkomst). Denna data kan inte utvärderas och raderas automatiskt av Dynamic Yield efter sju dagar. Detta datautbyte är nödvändigt för presentationen av innehållet.

Google Ads Remarketing

På vår webbplats används Google Ads remarketing-funktioner, som ger oss möjlighet att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser som tillhör tredje part. Funktionerna tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

För denna marknadsföring lagrar Google en cookie i webbläsaren på din enhet. Genom en pseudonymiserad cookie-ID och på basis av de webbplatser du har varit inne på ger detta automatiskt möjlighet till intressebaserad reklam. Databehandlingen sker med hänvisning till vårt berättigade intresse av att förbättra marknadsföringen av vår webbplats i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webbläsar- och apphistorik ska kopplas till ditt Google-konto, och att information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa de annonser som visas för dig. Om du i detta fall är inloggad på Google när du besöker vår webbsida använder Google dina uppgifter tillsammans med data från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att sammanföra dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Inom ramen för användningen av Google Ads Remarketing kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

Mer information om den databehandling som utförs av Google Ads Remarketing och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Du kan när som helst motsätta dig framtida lagring av cookies genom Google Ads Remarketing genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv

Mer detaljerad information om dataskyddsbestämmelser i samband med marknadsföring och avseende Google finns här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies alternativt följa ovanstående anvisningar för hur du kan lämna in en invändning.

Emarsys tjänst Web Extend

På denna webbplats använder vi oss av tjänsten ”Web Extend”, som tillhandahålls av Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Tyskland, för att sköta kontakten med våra kunder och visa personanpassad reklam.

”Web Extend” ger oss tillgång till en central databas där alla kundkontakter ingår och ger oss på så sätt möjlighet att dela in dessa i olika grupper. I denna process lagras även information om våra registrerade kunders beställningar på ett sätt som gör att informationen kan kopplats till den enskilde kunden.

I statistik- och analyssyfte överförs beställningsinformationen (bland annat beställningsvärde, beställningsmängd och beställningsbelopp) i anonymiserad form till Emarsys som analyserar den för vår räkning. Detta görs med hänvisning till vårt berättigade intresse av statistiskt underbyggd förbättring av vårt onlineutbud enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. I och med att informationen lagras i anonymiserad form kan den inte kopplas till en enskild person.

I enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR kommer ”Web Extend” endast att komplettera den befintliga databasen med ytterligare information om de enskilda användarnas aktiviteter på vår webbplats ifall det finns ett uttryckligt godkännande av detta. Den cookiebaserade analysen kan då till exempel utgöra grund för insamling av olika typer av information om redan genomförda beställningar, och om användarnas intresse av enskilda produkter utifrån vad de har klickat på, samt länkning av denna information till en sparad kontakt för senare analys. Informationen behandlas enbart i pseudonymiserad form.

Den cookie-analys som sker via tjänsten ”Web Extend” ger oss bland annat möjlighet att låta den enskilde kontakten se intressebaserad reklam som utgår från dennes aktivitet på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Kontakterna i databasen får på så sätt se reklam som med stor sannolikhet överensstämmer med deras produkt- och informationsintressen. Ifall vi inom ramen för användningen av Web Extend utför databehandling som går utöver lagring av kontakter i databasen och överföring av anonymiserade beställningsdata från databasen, sker detta, i överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i webbsidans integrerade verktyg för godkännande/avvisande av cookies bredvid inställningarna för Emarsys tjänst Web Extend.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Emarsys, enligt vilket Emarsys förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och inte lämna ut dem till tredje part.

Mer detaljerad information tillsammans med Emarsys dataskyddsbestämmelser finns här: https://www.emarsys.com/privacy-policy/

12. Webbplatsfunktioner

12.1 Användning av sociala medier: Knappar som länkar vidare till sociala medier

På denna webbplats används inga insticksprogram från sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram eller Youtube). Vi använder oss endast av knappar som leder dig vidare till de olika sociala medierna när du klickar på dem.

Dessa knappar utmärks oftast av logotypen för dessa sociala medier. För att skydda våra användares data på denna webbplats använder vi inga insticksprogram. Detta förhindrar att det överförs data till andra leverantörer redan när du går in på vår webbplats första gången.

Du leds inte vidare till andra leverantörers servrar förrän du själv klickar dig vidare via våra knappar (samtycke). Vilka data dessa sociala medier samlar in och använder kan vi inte påverka. Utförligare information om riktlinjer för dataskydd finns på de sociala mediernas webbplatser.

Hootsuite

I samband med hanteringen av våra sociala mediekanaler använder vi Hootsuite, HootSuite Media Inc, 37 Dunlevy Ave., Vancouver, BC, Canada V6A 3A3. Hootsuite gör det möjligt att hantera sociala mediekanaler, planera inlägg, publicera och analysera dem. Hootsuite behandlar data som har laddats upp av användare på sociala mediekanaler eller skickats vidare genom att användaren delat och gillat inlägg. Ytterligare information och gällande dataskyddsbestämmelser för Hootsuite finns på https://www.hootsuite.com/legal/privacy och på https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation.

12.2 Trygg e-handel

Trygg e-handelssymbolen är integrerad på denna webbplats för att visa att vi är certifierade av Svensk Handel AB som en seriös aktör och att köp på denna webbplats sker tryggt och säkert. Då cookies accepteras visas trygg e-handelssymbolen som automatiskt sparar en så kallad serverloggfil vilket innehåller till exempel din IP-adress, datum och tid för besöket. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs över automatiskt senast sju dagar efter ditt besök på webbplatsen. Databehandling sker i detta sammanhang med hänvisning till vårt berättigade intresse av effektiv marknadsföring i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

12.3 Zenloop

Denna webbplats samarbetar med Zenloop GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (”Zenloop”). Zenloop är en B2B-programvara i form av en tjänsteplattform som ger oss möjlighet att samla in feedback från våra kunder via olika kanaler. Det ger oss möjlighet att anpassa vårt utbud och förbättra det utifrån kundernas behov.

Via Zenloop kan vi också göra e-mailutskick med specifika frågeformulär där kunderna får fylla i vad de tycker om våra produkter eller tjänster. I överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR görs dessa utskick endast om kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.

Under förutsättning att det finns ett samtycke från kunden (enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR), samlar Zenloop först in e-mailadressen för att kunna analysera undersökningen. Det är möjligt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till framtida användning av data.

Efter detta samlar Zenloop in och lagrar eventuella svar från kunderna, som beroende på undersökning kan ha angett personuppgifter som för- och efternamn, och gör sedan en utvärdering av svaren inom ramen för tjänsten. Om kundernas svar innehåller personuppgifter sker databehandlingen, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, med hänvisning till vårt berättigade intresse att göra statistisk analys av användarnas upplevelse och utifrån detta kunna förbättra vårt onlineutbud.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Zenloop, enligt vilket Zenloop förbinder sig att skydda våra webbplatsbesökares data och att inte lämna ut dem till tredje part.

Ytterligare information om den databehandling som utförs av Zenloop finns i Zenloops integritetspolicy, som finns här: https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

12.4 Google Web Fonts

För enhetlig visning av typsnitt nyttjas på denna sida så kallade Web Fonts, som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). När du går in på en sida laddar din webbläsare ner nödvändiga typsnitt i din webbläsar-cache så att all text och alla typsnitt visas på rätt sätt.

För att detta ska fungera måste den webbläsare du använder anslutas till Googles servrar. I detta sammanhang kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA. På detta sätt får Google information om att någon har gått in på vår webbsida via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts för att kunna göra vårt onlineutbud så enhetlig och fördelaktig som möjligt, vilket utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Om din webbläsare inte stödjer användning av Web Fonts visas all text i ett standardtypsnitt som finns i din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på länken https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

12.5 Algolia sökmotor

Den här webbplatsen använder sökmotorn Algolia, som tillhandahålls av Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrike ("Algolia") för att förbättra sökresultatet genom en sök- och filterfunktion i sökfältet på vår webbplats. För detta ändamål samlar och bearbetar Algolia följande data:

 • IP-adresser,
 • sökfrågor från sökfältet,
 • eventuellt valda filteralternativ,
 • klickade sökresultat,
 • automatiskt överförd anslutningsdata.

När sökfunktionen används skickas sökfrågan till Algolia och jämförs med våra tillhandahållna produkter för att återge ett lämpligt sökresultat. Filterfunktionen kan till exempel användas för att ställa in produktkategorier eller andra filter som hjälper till att avgränsa sökresultatet. För att förbättra sökresultatet görs en anonym analys av sökfrågorna och sökresultaten som klickas på. Det görs ingen tilldelning till en IP-adress eller token för detta.

IP-adressen som överförs vid användning av sök- och filterfunktionen anonymiseras efter en kort tid och sparas i 7 dagar. Sökfrågor och resultat utan tilldelning till en IP-adress eller token lagras i 90 dagar.

Om informationen som samlas in på detta sätt behandlar personuppgifter, så sker detta i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR på basis av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en feltolerant sökning efter produkter samt att göra det lättare att hitta våra produkter på vår webbplats och därmed kunna erbjuda en mer kundvänlig marknadsföring av vårt utbud.

Endast om du har gett oss ditt samtycke i detta avseende, kommer vi att använda analysfunktionen för att förstå vad du är intresserad av samt för att anpassa sökresultatet därefter och föreslår lämpliga produkter för dig. Utöver ovan nämnda data sparas och utvärderas visade produkter och filter samt andra interaktioner som till exempel klick på autoifyllt sökresultat, produkter lagda i kundvagnen eller kassan i en användartoken för att ta reda på vilket produktfilter som är särskilt relevant för dig och hur du interagerar med vår webbplats. Algolia använder även så kallade A/B-tester, i vilka vi kan utvärdera framgången för olika designvarianter av sök- och filterfunktionen och anpassa dem därefter. De personliga användarprofilerna bevaras var och en under de senaste 90 dagarna. För att möjliggöra utvärdering och anpassning, sätter Algolia en cookie med användartoken ("_ALGOLIA") som har en livslängd på tolv månader.

Den rättsliga grunden för att lagra cookies på din slutenhet och avläsa data därifrån är baserat på ditt samtycke, som kan återkallas när som helst, i enlighet med §25, avsnitt 1 i TTDGS (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) och den rättsliga grunden för den tillhörande behandlingen av personuppgifter är ditt samtycke, som kan återkallas när som helst enligt artikel 6, avsnitt 1a i GDPR.

Du kan hitta mer information om Algolias integritetspolicy: https://www.algolia.com/policies/privacy

12.6 Data Dog

För att kunna skicka felrapporter automatiskt använder den här webbplatsen denna tjänst från följande leverantör: Datadog, Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, NY 10018 USA.

Vid tekniska komplikationer eller funktionsnedsättningar i samband med driften av leverantörens programvara skickar systemet automatiskt felrapporter till leverantören som innehåller information om respektive felkälla och dess uppkomst. Både serverinformation och användningsparametrar som IP-adress, webbläsare, tidsstämpel och URL-adressen som används överförs.

Beroende på orsak till felet kan felrapporter även innehålla ytterligare personlig kunddata som vi har samlat in och lagrat vid köpeavtal (särskilt för- och efternamn, adress, e-mailadress). Detta är alltid tänkbart om felet uppstår i samband med mjukvarubaserad bearbetning av kunddata.

Om personuppgifter också ingår i den information som överförs på detta sätt, så utförs behandlingen i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR med hänvisning till vårt berättigade intresse av en effektiv analys av orsakerna till fel för att förbättra tillförlitligheten och funktionaliteten på vår webbplats.

Datadog Inc. är certifierat enligt det nuvarande DATA PRIVACY FRAMEWORK PROGRAM (DPF). Tillsammans med USA:s beslut om lämplighet av EU-kommissionen, legitimerar detta dataöverföringen.

13. Verktyg och övrigt

13.1 Verktyg för samtycke till cookies

För att vi på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt ska kunna inhämta samtycke till samtyckesbaserade cookies och cookiebaserade funktioner nyttjar vi på denna webbplats ett samtyckesverktyg. Cookie-samtyckes-verktyget visas för användaren i form av ett interaktivt användargränssnitt, när denna besöker vår webbplats. Här kan samtycke ges för vissa cookies och/eller cookiebaserade funktioner genom att kryssa för respektive ruta. Verktyget blockerar alla samtyckesbaserade cookies tills användaren aktivt godkänner dessa genom att kryssa för dem. På så sätt säkerställer vi att dessa cookies endast lagras på användarens enhet om denne lämnat sitt godkännande.

Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-inställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte här. Om, i enskilda fall, personuppgifter (såsom IP-adressen) behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, så sker denna databehandling med hänvisning till artikel 6, avsnitt 1f i GDPR och vårt berättigade intresse av en lagenlig, användarspecifik och användarvänlig hantering av cookies och därmed en lagenlig utformning av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för de nämnda typerna av databehandling beskrivs närmare i artikel 6, avsnitt 1c i GDPR. Som personuppgiftsansvariga är vi enligt lag skyldiga att inhämta samtycke från användaren innan vi använder cookies som inte är tekniskt nödvändiga. Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för cookie-samtyckes-verktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

14. Den registrerades rättigheter

14.1 Enligt gällande dataskyddslagar har du som registrerad omfattande rättigheter, i synnerhet rätt till information och invändningar, gentemot den personuppgiftsansvarige. Läs mer om de rättsliga grunderna här:

 • Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR;
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR;
 • Rätt till begränsning av databehandling i enlighet med artikel 18 i GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR;
 • Rätt att återkalla lämnat samtycke i enlighet med artikel 7 avsnitt 3 i GDPR;
 • Rätt att klaga enligt artikel 77 i GDPR.

14.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING DÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE VÄGER TYNGRE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA OCH FRAMTIDA BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED HÄNVISNING TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA. VI KOMMER DOCK ATT FORTSÄTTA BEHANDLA UPPGIFTERNA OM VI KAN PÅVISA ATT DET FÖRELIGGER TVINGANDE LEGITIMA SKÄL SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM DATABEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST LÄMNA IN EN INVÄNDNING MOT ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA DENNA TYP AV MARKNADSFÖRING. DU KAN NYTTJA DIN RÄTT TILL INVÄNDNING ENLIGT OVANSTÅENDE ANVISNINGAR.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING SLUTAR VI BEHANDLA DE AKTUELLA UPPGIFTERNA I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING.

15. Tidsperiod för lagring av personuppgifter

Hur länge dina personuppgifter lagras beror på den rättsliga grunden för och syftet med databehandlingen och, om relevant, även på respektive lagstadgade tidsperioder för lagring (t.ex. vid lagring av handels- och skatterättsliga skäl).

Om databehandlingen sker med hänvisning till den registrerades uttryckliga samtycke, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, lagras uppgifterna så länge detta samtycke inte återkallas.

Om det finns en lagstadgad tidsperiod för lagringen av de uppgifter som behandlas inom ramen för en avtalsenlig skyldighet, enligt artikel 6, avsnitt 1b i GDPR, raderas dessa uppgifter enligt rutin efter att den lagstadgade tidsperioden löpt ut, såvida uppgifterna inte är nödvändiga för fullgörande eller tecknande av avtal och/eller det kan anses ligga i vårt berättigade intresse att fortsätta lagra dem.

Om databehandlingen sker med hänvisning artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa att det föreligger tvingande legitima skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om databehandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring, enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR, lagras uppgifterna tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 i GDPR.

Om annat inte uttrycks i denna integritetspolicy raderas lagrade personuppgifter vid den tidpunkt då det ursprungliga ändamålet, för vilket de samlats in och lagrats, inte längre kvarstår.

Version: Augusti 2023