Kontakt
FöretagskundPrivatpersonFöretagskundPrivatperson

Trygg e-handel

Klicka på symbolen och sök efter LUSINI

Trygg e-handelscertifiering

Vi är en Trygg e-handel certifierad nätbutik. Certifieringen ägs och drivs av Svensk Distanshandel AB. Denna symbol visar att vi är en seriös aktör och att köp hos oss sker tryggt och säkert. Nedan följer de krav som e-handlaren måste följa för att erhålla och bibehålla certifieringen. Nedanstående Certifieringskrav är dock inte helt kompletta. Utöver dessa krav måste vi som e-handlare även följa tvingande lagstiftning.

1. Information om företagsuppgifter

Du ska utan problem kunna hitta våra företagsuppgifter som t.ex. vårt fullständiga namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

2. Kundservice och tillgänglighet

Du ska alltid kunna vända dig till oss vid frågor. Vår kundservice ska besvara dina frågor gällande t.ex. beställningar eller köp, reklamation, ångerrätt eller andra förfrågningar inom 48 timmar.

3. Produkten/Tjänsten och totalkostnader

3.1 Information om produkten/tjänsten

Du ska alltid få tydlig information om de produkter/tjänster som vi tillhandahåller. Det kan röra sig om egenskaper eller förutsättningar som krävs för att du ska kunna använda produkten eller nyttja tjänsten.

3.2 Pris och betalning

Du ska självklart kunna se exakt vad det är du ska betala när du handlar hos oss. Det inkluderar rabatter, moms, skatter, fraktkostnader och eventuella andra avgifter.

3.3 Orderbekräftelse

Du som handlar i nätbutik ska alltid få en bekräftelse på din beställning via e-mail eller brev inom rimlig tid från köptillfället.

4. Erbjudanden

Det ställs även krav på en ansvarsfull marknadsföring mot våra kunder. T.ex. måste erbjudande ha tydligt angivet hur länge de gäller och om det finns begränsningar.

5. Krav på allmänna villkor och köpknappen

Om beställningen innebär en betalningsskyldighet för dig ska detta framgå av köpknappen i kassan. Du ska i samband med köpet, på ett enkelt sätt, kunna ta del av våra allmänna köpvillkor.

6. Leverans

6.1 Information om leveransen

Du ska alltid få tydlig information om leveransen, leveranstiden, leveransalternativ och eventuella leveransförseningar.

6.2 Leveransförseningar

Som certifierad nätbutik kan vi inte friskriva oss från leveransförseningar och vi får inte använda oss av rutiner som innebär att dina rättigheter vid leveransförseningar begränsas.

6.3 Produktinformation vid leverans

Vid leverans ska du få den information, i fysisk eller digital form, som behövs för användning av produkten eller tjänsten.

7. Information om ångerrätt

Vi följer tvingande lagstiftning när det gäller ångerrätt och lämnar ut tydlig information om hur du går till väga för att utöva denna.

8. Reklamationer och garantier

8.1 Hantering av reklamationsärenden

Vi ska kunna hantera reklamationsärenden på ett tryggt och säkert sätt.

8.2 Information om reklamationsrätten

Vi informerar dig om dina rättigheter när det gäller reklamation.

8.3 Garantier och serviceåtaganden

Om vi lämnar garantier eller serviceåtaganden i förhållande till våra produkter eller tjänster så ska du få tydlig information om garantin eller serviceåtagandets omfattning och om ev. begränsningar.

9. Återbetalning

Vi ska ha rutiner för att återbetala din betalning oavsett om du utnyttjar din ångerrätt eller reklamationsrätt. Vi har också rutiner som säkerställer att annan ersättning som du har rätt till enligt tvingande lagstiftning utbetalas.

10. Alternativ tvistlösning

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer samt upplyser dig om detta. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

11. Minderåriga

Vi säljer inte till minderåriga och riktar därför ingen reklam mot minderåriga heller.

12. Betalningslösningar

Vi ger dig olika betalningsalternativ och relevant information om dessa. Vi uppfyller dessutom de säkerhetskrav som gäller vid kortbetalning samt har de giltiga certifikat.

13. Särskilda krav vid prenumerationer

Vid en eventuell prenumerationstjänst så ska du få information om hur lång tid som prenumerationen löper och hur denna sägs upp.

14. Dataskydd

Vi har rutiner för hur dina personuppgifter hanteras samt hur vi hanterar förfrågningar som rör dina rättigheter.

Ytterligare information hittar du på Trygg e-handels websida.